Natur

Delen innehåller information om naturens mångfald, fridlysta och hotade arter samt deras uppföljining, naturtyper och deras iståndsättning, geologiska formationer och landskap.

Med naturens mångfald avses artrikedom, variationer i arternas arvsanlag samt mångskiftande livsmiljöer. Människans välbefinnande beror på mångfaldig natur.

Finlands miljöcentral - pressmeddelanden och nyheter

Pollinerare

Utredning: Delvis god beredskap för att uppnå målen i EU:s strategi för biologisk mångfald i Finland

23-06-2021
I Finlands miljöcentrals (SYKE) och Naturresursinstitutets (Luke) utredning "Effekterna av EU:s strategi för biologisk mångfald 2030 i Finland" producerades bakgrundsinformation för att Finland effektivt ska kunna delta i bland annat planeringen och verkställandet av EU:s strategi för biologisk mångfald 2030 och för att målen i strategin ska kunna beaktas i planeringen av Finlands nationella strategi för biologisk mångfald.
Allt SYKEs aktuellt

På andra webbplatser

Utinaturen.fi ger aktuell information om nationalparkerna och Forststyrelsens övriga utflyktsmål och deras service. Gör en naturutflykt och njut av de underbara platserna.
 
Publicerad 14-05-2013 kl. 16.06, uppdaterad 05-10-2020 kl. 15.19