Vanda Energi Ab:s förbränningsanläggning för impregnerat träavfall, Vanda

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

I projektet byggs en ny förbränningsanläggning för farligt avfall där impregnerat träavfall som inte kan återvinnas förbränns i en rosterpanna. Utöver impregnerat trä bränns även annat icke återvinningsbart avfall i förbränningsanläggningen, bland annat ytbehandlat trä samt trä-, plast- och textilhaltiga restmaterial som uppstår som restprodukter vid avfallsbehandlingsanläggningar.

Den planerade mängden avfall som behandlas per år är högst 60 000 ton. Med denna mängd avfall kan 180 GWh fjärrvärme produceras, vilket motsvarar cirka 10 procent av Vanda Energis årliga fjärrvärmeproduktion. Verket används även för elproduktion, den årliga elproduktionen uppgår till cirka 3 000–4 000 MWh.

Projektets alternativ

I miljökonsekvensbedömningen betraktar man följande alternativ av projektet:

  • VE0, det vill säga 0-alternativet: Projektet genomförs inte.
  • VE1: En anläggning för termisk behandling av impregnerat träavfall byggs på Vanda Energi Ab:s kraft-verksområde i Mårtensdal.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

MKB-beskrivningen och kungörelsen är framlagda till påseende 9.8.–7.10.2021 (papperversion):

  • Böle ämbetsverk, Kundservice Lobby, Semaforbron 12 A, 2 vån., Östra-Böle, Helsingfors
  • Vanda stad, miljöcentralen, Backasgränden 5, 01510 Vanda

Presentationen av miljökonsekvensbeskrivningen

Informationsmöte för allmänheten ordnas som webbinaret tisdagen 24.8.2021 kl 17.00–19.00 på internet Vanda Energi informationsmöte (https://vantaanenergia.videosync.fi/2021-08-24-yva).

Framförande av åsikter

Åsikter och utlåtanden om miljökonsekvensbeskrivningen kan framföras skriftligen. De skall riktas till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast den 7.10.2021. Hänvisning: UUDELY/3712/2021.

Kontaktuppgifter av NTM-centralen i Nyland

  • Besöksadress: Böle ämbetsverk, Kundservice Lobby, Semaforbron 12 A, 2. vån, Östra Böle, Helsingfors
  • Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors
  • E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi

 

Publicerad 08-08-2021 kl. 16.39, uppdaterad 08-08-2021 kl. 16.39