Trafikledsverkets Helsingfors-Åbo snabb tågförbindelse

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

I projektet för en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo ingår en ny dubbelspårig bana mellan Esbo och Salo (längd 95 kilometer) och byggandet av dubbelspår längs med den nuvarande banan mellan Salo och Kuppis (längd 55 kilometer). I projektet ingår även linjerätningar i Hajala, Kriivari, Toikkala och Pikis mellan Salo och Kuppis samt förbättringsåtgärder på bangården i Åbo. Miljökonsekvensbedömningen grundar sig på den bantekniska planeringen på sträckan Salo – Kuppis, på den snart färdiga översiktsplanen för direktbanan Esbo – Salo och på den bantekniska planeringen för bangårdarna i Åbo på sträckan Kuppis – Åbo.

Målet för den snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo är att förkorta resetiden mellan städerna och utvidga deras pendlings- och arbetsmarknadsområden. Direktbanan Esbo – Salo förkortar den nuvarande Helsingfors – Åbo banan med 26 kilometer och försnabbar restiden med cirka en halv timme. Målet för planeringen av dubbelspåret mellan Salo – Kuppis är att förbättra bankapaciteten på avsnittet, göra trafiken snabbare och punktligare och att minska antalet driftsstörningar. De planerade linjerätningarna (alternativ B) förkortar avståndet med fyra kilometer.

Projektets alternativ

Miljökonsekvensbedömningen för projekthelheten genomförs som en enhetlig bedömning av avsnittet Helsingfors–Åbo. Utgångspunkten för bedömningen är att banhelheten mellan Helsingfors och Esbo är färdig och att Esbo stadsbana, som väntar på investeringsbeslut, står i full beredskap. Detta innebär att de alternativ som granskas är:

 • ALT A: Snabb dubbelspårig tågförbindelse på avsnittet Esbo–Åbo
 • ALT B: Snabb dubbelspårig tågförbindelse på avsnittet Esbo–Åbo samt linjerätningar av banan på avsnittet Salo–Åbo
 • Jämförelsealternativet 0+: Kustbanan inklusive förbättringsåtgärder.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

MKB-beskrivningen och kungörelsen (papperversion) kan 6.11.2020 - 4.1.2021 läsas på följande platser:

 • Esbo stad, Köpcentrum Espoontori, Servicepunkt, Kamrersvägen 3, 02770 Esbo
 • Esbo stad, Stadsteknikens kundtjänst, Teknikvägen 15, 02150 Esbo
 • Halikko ämbetsverket, Servicepunkt, Hornintie 2-4, Halikko
 • Helsingfors stad, Stadshuset, Norra esplanaden 11-13, 00170 Helsingfors
 • Helsingfors stadsbibliotek, Böle bibliotek, Klockbron 9, 00520 Helsingfors
 • Ingå kommun, Biblioteket, Strandvägen 2, 10210 Ingå
 • Kyrkslätts kommun, Kommunhuset, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt
 • Lojo stadhus Monkola, Karstuvägen 4, 08100 Lojo
 • Lundo kommun, Kommunhuset, Servicepunkt, Kirkkotie 13, 21420 Lieto
 • Pemar stad, Servicepunkt, Vistantie 18, 21530 Paimio
 • Pikis Servicepunkt, Hadvalantie 9, 21500 Piikkiö
 • Raseborgs stad, Info, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs
 • Salo stad, Infopunkt, Tehdaskatu 2, 24100 Salo
 • Sjundeå kommun, Kommunhuset, Parkstigen 1, 02580 Sjundeå
 • S:t Karins stad, Servicepunkt Fiskari, Lautakunnankatu 1, 20780 Kaarina
 • Suomusjärvi biblioteket, Kitulantie 1, 25410 Suomusjärvi
 • Vichtis kommun, kommunbyrå, Asemantie 30, 03100 Nummela
 • Åbo stad, Koncernförvaltningens registratorskontor, Puolalagatan 5, 20100 Åbo
 • NTM-centralen i Nyland, Semaforbron 12 B, 5. vån, 00520 Helsingfors
 • NTM-centralen i Egentliga Finland, Åbo avdelningen, Självständighetsplan 2, 20800 Åbo

Presentationen av miljökonsekvensbeskrivningen

Miljökonsekvensbeskrivningen presenteras för allmänheten 25.11.2020 och 2.12.2020 kl 18-20 som webinarier pga. coronasituationen. 

Länkarna till webinarierna samt presentationsmaterialet finns på Trafiksledsverkets webbsidor www.vayla.fi/helsinki-turku-nopea-ratayhteys/yva.

Framförande av åsikter

Alla människor som är intresserad av saken kan framföra sina åsikter och utlåtanden om konsekvensbeskrivningen skriftligen. De skall riktas till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast den 4.1.2021. Hänvisning: UUDELY/13887/2018.

Kontaktuppgifter av NTM-centralen i Nyland

 • Besöksadress: Semaforbron 12 B, 5 vån, Östra Böle, Helsingfors
 • Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors
 • E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi

Komplettering av den miljökonsekvensbeskrivningen

NTM-centralen i Nyland har den 11.2.2021 bett Trafikledsverket att komplettera miljökonsekvensbeskrivninen.

Tillkännagivande

Begäran till Trafikledsverket om komplettering av miljökonsekvensbeskrivningen för den snabba tågförbindelsen Helsingfors-Åbo (Nyland, Egentliga Finland)

 

Publicerad 06-11-2020 kl. 11.37, uppdaterad 11-02-2021 kl. 12.07