Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Pintavesien ekologinen tila -Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 1.11.2013

   Pintavesien ekologisen tilan alueellista tietoa arvioidaan  parhaillaan. Kaakkois-Suomen vesien ekologinen tilaa koskeva sisältö julkaistaan tällä sivulla ......

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien ekologinen tila -Kaakkois-Suomi
KymiRing moottoriurheilukeskus, Iitti
Julkaistu: 17.7.2015

KymiRing Oy suunnittelee hanketta, joka koostuu kuljettajakoulutuskeskuksesta ja moottoriurheiluradasta. Keskuksen nimi on KymiRing. KymiRing sijaitsee Iitin kunnan Niinimäen kylässä, valtatien 12 po...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > KymiRing moottoriurheilukeskus, Iitti
Tulvakarttoja - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei toistaiseksi ole täydentävää tietoa valitulta alueelta. Sisältöä on tulossa lähiaikoina. Ytterligare regional information gällande valt ......

Vesi > Tulviin varautuminen > Olenko tulvariskialueella? > Tulvakarttoja > Tulvakarttoja - Kaakkois-Suomi
Tulvariskien alustava arviointi -Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Kaakkois-Suomen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi vesistö- ja meritulville Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastellut vesistöjen ja merenpinnan ......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat > Tulvariskien alustava arviointi -Kaakkois-Suomi
Tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja hankkeet - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Kymijoen alaosan sekä Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvavaara-alueilla tiedotetaan tulvariskeistä sekä  varautumisesta tulviin. Informaation tarkoitus on välittää tulvariskien hallinnan suun......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan toimenpiteet > Tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja hankkeet - Kaakkois-Suomi
Tulvariskien hallinta -Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Kaakkois-Suomessa tulvariskien hallinnan yksi tärkeimmistä keinoista on suurimpien järvien säännöstely, jolla varaudutaan kevään lumen sulamiseen ja poikkeuksellisiin vesiolosuhteisiin. Kaakkois......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinta -Kaakkois-Suomi
Tulvien esiintyminen - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Kaakkois-Suomessa tulvien esiintyminen liittyy yleensä keväällä lumien sulamiseen tai talvella hyyteen muodostumiseen. Ilmastonmuutoslaskemien mukaan Kymijoen tulvien ennakoidaan kasvavan tulevaisuud......

Vesi > Tulviin varautuminen > Olenko tulvariskialueella? > Tulvien esiintyminen > Tulvien esiintyminen - Kaakkois-Suomi
Tulvien huomioinen maankäytön suunnittelussa - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei toistaiseksi ole täydentävää tietoa valitulta alueelta. Ytterligare regional information gällande valt område finns inte ännu. Innehålle......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvien huomiointi maankäytön suunnittelussa > Tulvien huomioinen maankäytön suunnittelussa - Kaakkois-Suomi
Olenko tulvariskialueella - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 11.9.2013

Kaakkois-Suomessa tulvariskialueita ovat Haminan ja Kotkan rannikkoalue ja Kymijoen alaosa....

Vesi > Tulviin varautuminen > Olenko tulvariskialueella? > Olenko tulvariskialueella - Kaakkois-Suomi
Ympäristölupien valvonta - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 11.9.2013

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue valvoo 241 ympäristölupavelvollisen laitoksen toimintaa (tilanne tammikuussa 2021). Keskeisimpiä valv......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Ympäristölupien valvonta - Kaakkois-Suomi
Pyhäjärven alueen luontokokonaisuus
Sisältösivu | Julkaistu: 9.9.2013

Alueen koodi: FI0700091 Pinta-ala: 15 296 ha Kunta: Kitee, Parikkala Aluetyyppi: SAC Toteutustilanne: toteutettu kokonaan Toteutustavat: luonnonsuojelulaki, vesilaki ja rakennuslaki Al......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Pyhäjärven alueen luontokokonaisuus
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 5.9.2013

Tällä sivulle listataan Kaakkois-Suomen ELYn tekemät kunnostuspäätökset ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaisista ilmoituksista pilaantuneen maan puhdistamiseksi.  Vuoden 2021 päätökset......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > YSL:n kertaluonteisen toiminnan ilmoitusmenettely > Ilmoituspäätökset > Pilaantuneet maa-alueet > Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Kaakkois-Suomi
Kaaliaiskorvenvuori
Sisältösivu | Julkaistu: 4.9.2013

Koodi FI0427002 Kunta Ylämaa Pinta-ala 48 ha ......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Kaaliaiskorvenvuori
Mustatkalliot
Sisältösivu | Julkaistu: 4.9.2013

Koodi FI0427003 Kunta Ylämaa Pinta-ala 95 ha ......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Mustatkalliot
Mustatkalliot, luontotyypit ja lajit
Sisältösivu | Julkaistu: 4.9.2013

Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit Nimi Pinta-ala hehtaaria Humuspitoiset lammet ja järvet 6 Vaih......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Mustatkalliot, luontotyypit ja lajit
Ahvenkoskenlahti
Sisältösivu | Julkaistu: 3.9.2013

Koodi FI0416005 Kunta Pyhtää, Ruotsinpyhtää Pinta-ala 446 h......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Ahvenkoskenlahti
Haukkavuori
Sisältösivu | Julkaistu: 3.9.2013

Koodi FI0418006 Kunta Ruokolahti, Rautjärvi Pinta-ala 119 h......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Haukkavuori
Heinlahti
Sisältösivu | Julkaistu: 3.9.2013

Koodi FI0416006 Kunta Pyhtää Pinta-ala 196 ha ......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Heinlahti
Hietamiehen metsä
Sisältösivu | Julkaistu: 3.9.2013

Koodi            FI0413004 Kunta             Luumäki Pinta-ala ......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Hietamiehen metsä
Hinkkajärvi
Sisältösivu | Julkaistu: 3.9.2013

Koodi                 FI0426005 Pinta-ala           3,8 h......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Hinkkajärvi

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle