Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Ohjausryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 15.1.2014

Ravinteet satoon - vesistöt kuntoon, Ravi  Visa Niittyniemi (pj.)       Kaakkois-Suomen ELY-keskus Jyrki Pitkänen    ...

Ravinteet satoon - vesistöt kuntoon > Ohjausryhmä
Ravinteet satoon - vesistöt kuntoon
Sisältösivu | Julkaistu: 9.1.2014

Vuonna 2010 syyskuussa alkanut hanke on päättynyt 2013  joulukuussa.  Kiitos hankkeeseen osallistuneille ja yhteistyötahoille. Hankkeen tavoitteena oli:    ...

Ravinteet satoon - vesistöt kuntoon
Tilakohtaiset toimenpiteet
Sisältösivu | Julkaistu: 15.1.2014

Ravinteet satoon - vesistöt kuntoon, Ravi Tilakohtaiseen toimintaan valitaan 40 vapaaehtoista tilaa. Tilat pyritään valitsemaan alueilta, joilla vesistökuormitus on suurta. Kaakkois-Suomen...

Ravinteet satoon - vesistöt kuntoon > Tilakohtaiset toimenpiteet
Toiminta
Sisältösivu | Julkaistu: 15.1.2014

Ravinteet satoon - vesistöt kuntoon, Ravi  Maatalouden kuormitusriskiarvio vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentamiseksi 40 tilakohtaista vesiensuojelusuunnitelma...

Ravinteet satoon - vesistöt kuntoon > Toiminta
Toteutus
Sisältösivu | Julkaistu: 15.1.2014

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2010–30.7.2013. Hankkeen toteuttavat Kaakkois-Suomen ELY-keskus sekä ProAgria Kymenlaakso ry. ja ProAgria Etelä-Karjala ry. Kuormitusriskiä analysoidaan valmiid...

Ravinteet satoon - vesistöt kuntoon > Toteutus
Ympäristön tila Kaakkois-Suomessa 2013
Sisältösivu | Julkaistu: 11.12.2013

Metsäteollisuuden strategiaa ja Saimaan vettä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella on kolme strategista painopistettä. Yksi niistä on elinkeinoelämän monipuolistaminen ja rakennemuutoksen hallin......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tila Suomessa 2017-2018 > Ympäristön tila Suomessa 2013 > Ympäristön tila Kaakkois-Suomessa 2013
Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa, Lappeenranta
Julkaistu: 17.7.2015

Hankkeen kuvaus Valtatien 13 Lappeenranta - Nuijamaa tieosan parantamisen tavoitteena on parantaa kansainvälisen raja- sekä paikallisen liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta luomalla l...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa, Lappeenranta
Osallistuminen vesienhoitoon
Sisältösivu | Julkaistu: 30.9.2014

Yhteistyöryhmässä käsitellään vesiensuojelun tavoitteita ja toimenpiteitä Vesien- ja merenhoidon järjestämistä koskevan lain tavoitteena on, että vesien- ja merenhoidon suunnittelu on avointa ja...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Kaakkois-Suomi > Osallistuminen vesienhoitoon
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 4.12.2013

Kaakkois-Suomessa on laadittu suojelusuunnitelmat 95 pohjavesialueelle. Suojelusuunnitelmat ja kevyemmät riskitarkastelut kattavat noin 51 % vedenhankintaa varten tärkeistä pohjavesi......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueen suojelusuunnitelma > Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat - Kaakkois-Suomi
Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Sisältösivu | Julkaistu: 25.9.2014

Kaakkois-Suomen toimenpideohjelma ja toimenpiteiden toteutus vuosille 2022-2027 Vesienhoidon tavoitteena on parantaa ja ylläpitää pinta- ja pohjavesiemme tilaa.   ...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Kaakkois-Suomi > Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Yhteistyöryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 21.11.2013

Vesienhoidon suunnittelu on avointa ja osallistuvaa. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja  ympäristökeskus (ELY-keskus) toimii yhteistyössä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa vesienho......

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Kaakkois-Suomi > Yhteistyöryhmä
Yhteistyöryhmän kokoonpano
Sisältösivu | Julkaistu: 21.11.2013

Yhteistyötaho Varsinainen jäsen Varajäsen ......

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Kaakkois-Suomi > Yhteistyöryhmän kokoonpano
Kymenlaakson pohjavesiriskit hallintaan
Sisältösivu | Julkaistu: 22.11.2013

1.9.2012 alkaneen hankkeen tavoitteet: Ehkäistään pohjavesiriskejä Varmennetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeiden pohjavesialueiden hyvä tila Parannetaan alueiden käytettäv...

Kymenlaakson pohjavesiriskit hallintaan
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat
Sisältösivu | Julkaistu: 19.11.2013

Kymenlaakson pohjavesiriskit hallintaan, kymPOVERI                  Pohjavesialueen suojelusuunnitelma sisäl......

Kymenlaakson pohjavesiriskit hallintaan > Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat
kymPOVERI Toteutus
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2013

Kymenlaakson pohjavesiriskit hallintaan, kymPOVERI Hankkeen toteutusaika on 1.8.2012–30.9.2014.                ......

Kymenlaakson pohjavesiriskit hallintaan > kymPOVERI Toteutus
Toiminta
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2013

Kymenlaakson pohjavesiriskit hallintaan, kymPOVERI Pohjavesien suojelusuunnitelmat  tärkeimmille riskialueiksi luokitelluille pohjavesialueille, Kouvolan, Haminan, Iitin, Pyhtään, V......

Kymenlaakson pohjavesiriskit hallintaan > Toiminta
Ohjaus- ja hankeryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 14.11.2013

Ohjausryhmä: Heidi Rautanen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sanna Tiaskorpi Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pekka Mutanen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Riitta Kallström Kymenlaakson liitto ......

Kymenlaakson pohjavesiriskit hallintaan > Ohjaus- ja hankeryhmä
Kymenlaakson vesihuollon kehittäminen
Sisältösivu | Julkaistu: 6.11.2013

Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on selvitetty järkevät vaihtoehdot parhaimman ja kokonaistaloudellisesti edullisimman ratkaisun löytämiseksi seudun vesihuollon kehittämiseen. Kaakkois-Suomen alu......

Vesi > Vesien käyttö > Vesihuolto > Kymenlaakson vesihuollon kehittäminen
Etelä-Karjalan vesihuollon kehittäminen
Sisältösivu | Julkaistu: 5.11.2013

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, alueen kunnat ja vesihuoltolaitokset tekivät maakunnallista vesihuollon kehittämissuunnitelmaa Etelä-Karjalan alueelle. Suunnittelutyön teki ......

Vesi > Vesien käyttö > Vesihuolto > Etelä-Karjalan vesihuollon kehittäminen
Vesihuolto - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 5.11.2013

Vesihuollon kehittäminen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus edistää ja kehittää yhdyskuntien vesihuollon alueellista yhteistyötä. Alueellisen yhteistyön etuina ovat talousve......

Vesi > Vesien käyttö > Vesihuolto > Vesihuolto - Kaakkois-Suomi

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle