Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
8
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Lajit - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 5.3.2015

Kaakkois-Suomen luontoympäristöä luonnehtivat itäisen Suomenlahden saaristo, Kymijoki, Saimaa, Salpausselkä harjuineen ja lisäksi runsas suoluonto.  Lajistoltaan etenkin linnusto on ainutlaatuin......

Luonto > Lajit > Lajit - Kaakkois-Suomi
Maatalouden vesiensuojelu - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 10.11.2014

Kaakkois-Suomessa maatalouden vesiensuojelua tehostamiseksi alkoi vuonna 2010 syyskuussa Ravi- eli Ravinteet satoon, vesistöt kuntoon- hanke, joka päättyi 2013  joulukuussa.  Hankkeen......

Vesi > Vesiensuojelu > Maatalous > Maatalouden vesiensuojelu - Kaakkois-Suomi
Maastoliikennerajoitukset – Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 15.10.2014

Tällä sivulla esitellään Kaakkois-Suomen maastoliikennerajoitukset. Alueen linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta kohteen valitsemalla saa siitä lisätietoa. ......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Kiellon ja rajoituksen hakeminen maasto- ja vesiliikenteelle > Maastoliikenne > Maastoliikennerajoitukset – Kaakkois-Suomi
Yhdyskuntarakenne –Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 15.10.2014

Maankäytön suunnittelulla ohjataan yhdyskuntarakenteen toimivuutta ja laatua Kunnan yhdyskuntarakenteen ohjauksessa keskeisin työväline on yleiskaava. Yleiskaavoituksen tilanne ja ajantas......

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Yhdyskuntarakenne –Kaakkois-Suomi
Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset Kaakkois-Suomessa
Sisältösivu | Julkaistu: 15.9.2014

Uusi jätteenpolttoasetus tuli voimaan 20.2.2013. Uudella asetuksella kumottiin samalla valtioneuvoston aikaisemmin, vuonna 2003 antama asetus jätteen polttamisesta (362/2003) samoin kuin öljyjätehuol......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset Kaakkois-Suomessa
Pohjavesialueet - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 2.7.2014

Pohjavettä esiintyy kaikkialla maa- ja kallioperässä. Vedenhankinnan kannalta parhaita ovat kuitenkin sellaiset alueet, joissa maalaji on hyvin vettä johtavaa hiekkaa tai soraa. Kaakkois-......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Pohjavesialueet - Kaakkois-Suomi
Makea vesi ja meri - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 26.6.2014

Koko EU:n alueella on yhteinen vesienhoidon tavoite ”kaikki vesistöt hyvään tilaan vuoteen 2015 mennessä”. Kaakkois-Suomessa ei kokonaistavoitetta saavuteta, sillä noin 30 % alueemme järvistä ja 65 ......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Makea vesi ja meri > Makea vesi ja meri - Kaakkois-Suomi
Yhdyskuntarakenne - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 26.6.2014

Venäläisten ostosmatkailu on noussut merkittäväksi talouden piristäjäksi molemmissa maakunnissa. Maakuntakaavoissa ja yleiskaavoituksessa on esillä kasvava tarve kehittää kaupan palveluita, myös kesk......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Yhdyskuntarakenne > Yhdyskuntarakenne - Kaakkois-Suomi
Ilman epäpuhtaudet - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 25.6.2014

Kaakkois-Suomen ilman laatuun vaikuttaa paljon alueen läpi Venäjälle kulkeva kauttakulkuliikenne ja metsäteollisuus....

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Ilman epäpuhtaudet > Ilman epäpuhtaudet - Kaakkois-Suomi
Luonnonvarat - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 24.6.2014

Kaakkois-Suomen luonnonvarat - Sivukivet uusiokäyttöön Luonnonvarojen kestävää käyttössä keskeisessä asemassa ovat maa-aineslain mukaiset lausunnot sekä neuvottelut kuntien ja kiviainesal......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Luonnonvarat > Luonnonvarat - Kaakkois-Suomi
Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 19.6.2014

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen tulvariskit Kaakkois-Suomen alueella. Maa- ja metsätalousministeriö on ELY-keskuksen ehdotuksen mukaisest......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Kaakkois-Suomi
Tuulivoima- Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 22.5.2014

Kaakkois-Suomeen on suunnitteilla paljon uutta tuulivoimakapasiteettia. Kaavoitukselliset ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat pitkittäneet suunniteltujen tuulivoimalayksiköiden rakentamista.......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Tuulivoimarakentaminen > Tuulivoima- Kaakkois-Suomi
Ilmastonmuutos ja energia - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 21.5.2014

Kaakkois-Suomen ilmastomuutoksen ja energiankulutuksen indikaattoreita - Lama näkyy energiankulutuksessa Sähkön kulutus  Puupolttoaineiden käyttö Teollisuuden hiilidi......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Ilmastonmuutos ja energia > Ilmastonmuutos ja energia - Kaakkois-Suomi
Liikenne - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 21.5.2014

Kaakkois-Suomi on EU:n ja Venäjän välisellä tärkeällä kehityskäytävällä kahden metropolin vaikutuspiirissä, minkä johdosta alueen liikennejärjestelmään kohdistuu monia sekä liikenne- että ympäristöha......

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Liikenne > Liikenne - Kaakkois-Suomi
Alueellinen kulttuuriympäristö – Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 20.5.2014

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ei ole tehnyt kulttuuriympäristöohjelmaa toiminta-alueelleen. Kymenlaakson kulttuuriympäristöt on kartoitettu 2000-luvun alussa ja niistä on olemassa kartoitusraportti. Ete......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon hallinto > Alueellinen kulttuuriympäristö – Kaakkois-Suomi
Luonnon monimuotoisuus - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 20.5.2014

Tässä indikaattoreita jotka kertovat Kaakkois-Suomen luonnon monimuotoisuudesta....

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Luonnon monimuotoisuus > Luonnon monimuotoisuus - Kaakkois-Suomi
Kulttuuriympäristöohjelmat – Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 14.3.2014

Kymenlaakson kuntien rakennetut kulttuuriympäristöt merkittävine maisema-alueineen kartoitettiin kolmena kesänä silloisessa Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa työskennelleiden maisema-arkkitehtiopi......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon keinot > Kulttuuriympäristöohjelmat > Kulttuuriympäristöohjelmat – Kaakkois-Suomi
Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila – Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 27.1.2014

Pohjavesien alustavat tilan luokittelut on päivitetty toisen vesienhoitokauden 2016–2021 toimenpiteiden suunnittelua varten. Uuden valmistuneen (06/2013) arvion mukaan Kaakkois-Suomessa on 42 riskial......

Vesi > Pohjavesien tila > Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila – Kaakkois-Suomi
Selänpään pohjavesihanke, Kouvola ja Kotka
Julkaistu: 17.7.2015

Hankkeen kuvaus Kymenlaakson Vesi Oy ja Kouvolan Vesi Oy suunnittelevat hanketta, jonka tarkoituksena on selvittää pohjaveden ottamisen mahdollisuudet Kouvolassa Selänpään pohjavesialueelta. Han...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Selänpään pohjavesihanke, Kouvola ja Kotka
Vesiensuojeluseminaari Luumäellä
Sisältösivu | Julkaistu: 9.1.2014

Seminaari oli suunnattu kuntien maaseutuviranomaisille, ympäristönsuojeluviranomaisille ja maatalousneuvojille. Tavoitteena oli herätellä ajatuksia uusista vesistöystävällisemmistä viljelymenetelmistä......

Ravinteet satoon - vesistöt kuntoon > Vesiensuojeluseminaari Luumäellä

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
8
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle