etusivu_rahoitus

Ympäristöhallinnon vuoden 2022 harkinnanvaraiset valtionavustukset (ym.fi)
Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa tähän vuoden 2022 valtion talousarviossa määrärahaa. Hakuaika alkaa 18.10.2021. Hakemukset ympäristöministeriölle sekä alueellisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille tulee toimittaa viimeistään 30.11.2021 käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakupalvelua. Mikäli avustuksen hakuaika poikkeaa tästä (esimerkiksi ympäri vuoden haettavat avustukset), ilmoitetaan siitä erikseen avustuksen tarkemmassa hakuohjeistuksessa.

Erityisavustusta kunnille ja järjestöille luonnonhoitotöiden toteuttamiseksi (ym.fi)
Helmi-ohjelman konkreettisia luonnonhoitotöitä voidaan toteuttaa aiempaa laajemmin, sillä valtioneuvosto on hyväksynyt asetuksen elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeisiin myönnettävästä erityisavustuksesta. Erityisavustusta voidaan myöntää kuntien, yhdistysten, säätiöiden ja vesiosuuskuntien elinympäristöjen tilaa parantaville hankkeille. Ensimmäinen hakukierros aukeaa 22.10.

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi (ely-keskus.fi)
Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmityksen korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla.

Julkaistu 18.10.2021 klo 16.10, päivitetty 18.10.2021 klo 16.15

Aihealue: