Kuukauden luku

Vesistökunnostusverkosto julkaisee kuukausilukuja vesiin ja vesien tilaan liittyvistä aiheista. Uusin kuukauden luku julkaistaan tällä sivulla. Aiemmin julkaistuja lukuja voit selata alasivustoilta kategorioittain:

Vesieliöt | Vesien tila | Vesistökuormitus | Vesivarat ja havainnot

Aihe-ehdotuksia kuukauden luvuksi voit lähettää sivun alareunassa olevan "palaute sivun vastuuhenkilölle" -linkin kautta.

 

Vesistökunnostusverkoston uusin kuukauden luku

Saimaannorppien määräksi talvella 2020 arvioitiin 420 yksilöä.

Saimaannorppien lukumäärä oli 420 talvella 2020.
 
 
 

Ekologiselta tilaltaan pääosin erinomaisella tai hyvällä Saimaalla elää erittäin uhanalaiseksi luokiteltu saimaannorppa. Kannan koko on 1980-luvulla aloitettujen suojelutoimien jälkeen kohentunut hitaasti, ollen vuoden 2020 talvilaskennassa arviolta 420 yksilöä.

Kalapyydykset ovat norppakannan vakavin välitön uhka. Etenkin poikaset voivat takertua verkkoihin ja uida katiskoihin, joiden nielu venyy yli 15 cm leveäksi. Verkkokalastusta ja muiden norpalle vaarallisten pyydysten käyttöä on rajoitettu Saimaalla sekä ajallisesti että alueellisesti. Verkot ovat saimaannorpalle hengenvaarallisia myös rajoitusaikojen ulkopuolella, ja maa- ja metsätalousministeriö suosittaakin verkkokalastuksen välttämistä myös heinäkuussa. Saimaannorppia kuolee joka vuosi verkkoihin rajoitusaikojen ulkopuolella, vaikka verkot olisivat suositusten mukaisia.

Verkkokalastuksen kieltämisestä ympärivuotisesti saimaannorpan elinalueilla jätettiin eduskunnalle kansalaisaloite yli 76 tuhannella äänellä lokakuussa 2019, joka on edelleen käsiteltävänä. Kalanpyydysten lisäksi muita säilymisen uhkia ovat ilmastonmuutos, rantarakentamisesta ja muusta ihmistoiminnasta aiheutuva pesinnän häirintä, sekä kannan pieni koko ja hajanaisuus.

Lisätietoa Metsähallituksen sivustolla:

www.metsa.fi/saimaannorppa

Lähteet:

Tiedote 5.11.2020: https://www.metsa.fi/tiedotteet/saimaannorppakannan-tarkkaa-kokoa-ei-pystytty-arvioimaan/

https://www.metsa.fi/luonto-ja-kulttuuriperinto/lajien-ja-luontotyyppien-suojelu/lajien-suojelu/saimaannorppa/

YLE uutinen 4.7.2019: https://yle.fi/uutiset/3-10861890

Julkaistu 23.12.2020 klo 14.15, päivitetty 6.4.2021 klo 10.09