Vesitilanne ja ennusteet

paikkakohtainen vesitilanne

Vesi- ja tulvatilannetta voit seurata uudemmassa vesi.fi:ssä ja sen karttapalvelussa. Ne korvaavat ymparisto.fi:n vanhan sivuston jossain vaiheessa kokonaan. Myös vesi.fi-sivustoa tuottavat SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen Tulvakeskus yhteistyössä vesialan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. 

Valunta

Valunta / Tulvatilanne

Selite

 

 

Rannikkojokien virtaamat pääosin laskussa (25.10.)

Etelä- ja länsirannikon sekä Lounais-Suomen jokien virtaamat kasvoivat viime viikolla runsaiden sateiden vuoksi suuriksi, laajasti vähintään pienen kevättulvan tasolle. Vesi on tulvinut alavimmille pelloille ainakin Perniönjoella ja Loimijoella. Virtaamat ovat kääntyneet pääosin laskuun viikonlopun aikana sään poutaannuttua, mutta Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle on ennustettu uusia sateita alkuviikoksi joten virtaamat voivat siellä kasvaa vielä hieman uudestaan. Lue lisää vedenkorkeudesta tai tutustu hydrologisiin havaintoihin ja ELY-keskusten tiedotteisiin

Pintavesien lämpötila pääsääntöisesti ajankohdan keskiarvon alapuolella (30.9.)

Suomen etelä- ja keskiosissa pintaveden lämpötila laski syyskuun aikana noin kuudella asteella. Pohjois-Suomen havaintopaikoilla pintaveden lämpötila jäähtyi samassa ajassa nelisen astetta. Torstaina 30.9. pintaveden lämpötila vaihteli Etelä-Suomessa 9 ja 11 asteen välillä, keskisessä Suomessa 8 ja 10 asteen välillä ja Pohjois-Suomessa 6 ja 8 asteen välillä. Verrattuna ajankohdan keskimääräisiin lämpötilalukemiin pintaveden lämpötila oli useimmilla havaintoasemilla noin asteen viileämpää kuin tavanomaisesti tähän aikaan. Lisää vesistöjen pintalämpötilasta

Pohjaveden pinnat vielä paikoin kesän jäljiltä keskimääräistä alempana (18.10.)

Pohjaveden pinnat ovat suuressa osassa maata ajankohdan keskiarvojen tuntumassa tai niiden yläpuolella. Keskiarvoja matalampia pinnankorkeuksia esiintyy paikoin maan itäosassa ja Suomenselällä sekä Ahvenanmaalla. Suurissa pohjavesimuodostumissa pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskiarvoja tai niiden yläpuolella. Pienten pohjavesiesiintymien pinnankorkeuksissa on eniten paikallista vaihtelua keskimääräistä korkeammasta keskimääräistä matalampaan. Lisää pohjavedestä

Lisätietoa

Julkaistu 21.7.2021 klo 12.14, päivitetty 25.10.2021 klo 9.20