Kuvia padoista

Sivun sisältö on siirretty uuteen vesi.fi-palveluun Patotyypit-sivulle.

Siirry uudelle sivulle vesi.fi:hin.
 

Ymparisto.fi-palvelua uudistetaan parhaillaan ja uusi palvelu julkaistaan vuoden 2022 aikana. Viimeistään tässä yhteydessä suurin osa ymparisto.fi/vesi-osion sisällöistä siirtyy vesi.fi-palveluun.

Julkaistu 30.9.2021 klo 16.10, päivitetty 5.10.2021 klo 12.07
Julkaisija: