Tulvavahinkojen korvaaminen

Ajankohtaista

Suojaa omaisuutesi ennakolta omatoimisesti. Katso lisää ohjeita www.ymparisto.fi/tulvaohjeet

Valtio ei enää korvaa tulvista aiheutuvia rakennus- ja irtaimistovahinkoja 1.1.2014 alkaen eikä satovahinkoja 1.1.2016 alkaen. Vakuutusyhtiöt tarjoavat vakuutuksia, jotka korvaavat niin vesistöjen kuin merenpinnan noususta ja rankkasateista aiheutuneiden tulvien vahinkoja.

Valtio ei enää korvaa tulvavahinkoja. Tarkista korvaako vakuutuksesi

Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamia rakennus- ja irtaimistovahinkoja on korvattu vuoden 2014 alusta alkaen vain kotivakuutuksiin kuuluvasta tulvaturvasta. Samoin satovahinkojen korvaamisessa on siirrytty valtion rahoittamasta korvausjärjestelmästä vakuutuspohjaiseen vuoden 2016 alusta lähtien. Jos kiinteistösi tai maatalousalueesi sijaitsee tulvaherkällä alueella, tarkista korvaako vakuutuksesi myös tulvista aiheutuneita vahinkoja.

Katso paljonko kotikuntasi on kärsinyt tulvavahingoista

Tulvat aiheuttavat vuosittain vahinkoja eri puolella Suomea. Vakuutusyhtiöt korvaavat niin vesistöjen kuin merenpinnan noususta ja rankkasateista rakennuksille ja irtaimistolle aiheutuneita tulvia. Sen sijaan valtio korvasi vuoteen 2013 saakka vain vesistötulvista aiheutuneita rakennus- ja irtaimistovahinkoja.

SYKEn tavoitteena on koota tiedot maksetuista korvauksista suurimmilta vakuutusyhtiöiltä parin vuoden välein. Voit tarkastella palvelussa yksityisille rakennuksille ja niiden omaisuudelle aiheutuneita tulvavahinkotietoja esimerkiksi kunnittain ja kuukausittain. Palvelusta ovat saatavilla myös tiedot valtion myöntämistä korvauksista vuosilta 1995-2013 (vain vesistötulvat, ei irtaimistoa). Vakuutusyhtiöiden maksamia korvauksia on palvelussa vuodesta 2010 alkaen.

Esimerkiksi valtion myöntämät korvaukset vuoden 2012 ja 2013 tulvista olivat yli 4 miljoonaa euroa – näiden tulvien aiheuttamiksi kokonaisvahingoiksi arvioitiin noin 20 miljoonaa euroa. Rankkasade Porissa aiheutti vuonna 2007 yli 20 miljoonan euron vahingot, joista vakuutusyhtiöt korvasivat n. 10 miljoonaa euroa.

Tarkista asutko tulvavaara-alueella

Useimmissa vakuutustuotteissa tulvaturva löytyy osana koti- ja kiinteistövakuutusta. Tulvavahinkoja korvataan kotivakuutuksista vain silloin, kun tulva on ollut poikkeuksellinen. Poikkeuksellisuus on määritelty vakuutusehdoissa. Vakuutusyhtiö tilaa tulvan toistuvuuslausunnon Tulvakeskukselta. Yleensä poikkeuksellisella tulvalla tarkoitetaan tilastollisesti kerran 50 vuodessa tai harvemmin esiintyvää tulvaa. Arvioita tämän suuruisen vesistö- tai rannikkotulvan peittämistä alueista eri puolilta Suomea on esitetty SYKEn ja ELY-keskusten tulvakarttapalvelussa:

 

Lisätietoja

Kehitysinsinöörit Mikko Sane, Antti Parjanne ja Juha Aaltonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 7.9.2018 klo 15.20, päivitetty 14.10.2020 klo 16.26