Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden toteutuminen

Pitkän aikavälin kehitys:
Lyhyen aikavälin kehitys:
Tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen on edennyt melko tasaisesti suunnittelukauden aikana.
Suhteessa tavoitteisiin:
Tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitetyistä toimenpiteistä suurin osa on suunniteltu toteutettavaksi vuoteen 2021 mennessä.

Tulvariskien hallintasuunnitelmien toimenpiteiden toimeenpano kuvaa tulvariskien hallintasuunnitelmien ja niissä esitettyjen tavoitteiden toteutumista. Vuonna 2015 hyväksytyissä hallintasuunnitelmissa ehdotetuille alueellisille toimenpiteille (yht. 410 kpl) on arvioitu toteutusaikataulu ja sen toteutumista seurataan vuosittain tulvatietojärjestelmästä. Indikaattorilla arvioidaan toteutuneiden toimenpiteiden osuutta kaikista hyväksytyistä hallintasuunnitelmissa esitetyistä toimenpiteistä jotka voivat valmistua; osa toimenpiteistä on luonteeltaan jatkuvia, kuten viranomaistyötä ja ylläpitotöitä, joissa ei ole valmistuvia vaiheita. Mukana on indikaattorissa on vain ne toimenpiteet, jotka on esitetty hyväksytyissä hallintasuunnitelmissa. Mikäli toimenpiteillä saadaan vastattua riskialueiden tavoitteisiin tulvariskin vähentämiseksi, ei aluetta enää jatkossa ole tarpeen nimetä merkittäväksi alueeksi.

toteutuneet_trhs_toimenpiteet_2019
Toteutuneiden toimenpiteiden osuus kaikista toimenpide-ehdotuksista, jotka voivat valmistua (arvot vuoden lopun tilanne)

Ensimmäiset tulvariskien hallinnan toimenpiteet valmistuivat jo ennen hallintasuunnitelmien hyväksymistä joulukuussa 2015. Vuoden 2020 aikana suunnitelmissa ehdotettuja toimenpiteitä valmistui 31 toimenpidettä, jolloin kokonaismäärä nousi 72 valmistuneeseen toimenpiteeseen yhteensä 215 hallintasuunnitelmien ei-jatkuvasta toimenpiteestä. Valmistumattomista toimenpiteistä hyvin usea on toteutuksessa tai selvityksessä. Toimenpide-ehdotusten suunniteltu toteutusaikataulu vaihtelee, mutta suurin osa toimenpiteistä on tarkoitus aloittaa ja lopettaa 2021 mennessä. Hallintasuunnitelmat tarkistetaan ja mahdollisille uusille alueille laaditaan suunnitelmat vuoden 2021 loppuun mennessä. Toimenpiteiden kokonaismäärä voi kasvaa, jolloin valmistuneiden toimenpiteiden osuus voi tilapäisesti vähentyä. Indikaattorin tavoite-arvo on kuitenkin 100 % eli kaikkien ehdotettujen toimenpiteiden toteuttaminen.

 

Lähteet:

Julkaistu 23.9.2021 klo 23.33, päivitetty 23.9.2021 klo 23.33