Turun rannikkoalue

Ajankohtaista

Tulvaryhmän valmistelema Turun rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021 on hyväksytty.
Lisää tietoa >> Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Tulvaryhmän vuoden 2021 kokousmuistiot (pdf)

Tulvaryhmän vuoden 2020 kokousmuistiot (pdf)

Tulvaryhmän vuoden 2019 kokousmuistiot (pdf)

Tulvaryhmän vuoden 2015 kokousmuistiot (pdf)

Tulvaryhmän jäsenet

Tulvaryhmän muodostavat ELY-keskuksen, maakuntaliiton, vesistöalueen kuntien ja pelastustoimen edustajat sekä pysyvät asiantuntijat.

 • Varsinaiset jäsenet / varajäsenet, taho:
  Heikki Saarento (pj) / Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto
  Juha-Pekka Triipponen / Mirja Koskinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus
  Jyrki Lappi / Anna Räisänen, Turun kaupunki
  Heikki Niemi / Juha Virto, V-S pelastuslaitos
 • Asiantuntijajäsenet:
  Ilkka Myllyoja (siht.), Varsinais-Suomen ELY-keskus
  Liisa Vainio, Turun kaupunki

Osallistuminen hallintasuunnitelmien valmisteluun

Sidostahoilla ja väestöllä on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallinnan suunnittelusta kolmessa eri vaiheessa. Kuulemismateriaalit ovat olleet esillä alueen kunnissa sekä tällä sivulla. Palautetta on voinut antaa myös sähköisesti. Ensimmäinen kuuleminen järjestettiin tulvariskien alustavasta arvioinnista ja ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi 1.4.-30.6.2011.

Kuuleminen tulvariskien hallintasuunnitelman sisällöstä sekä siihen liittyvän ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta järjestettiin kaikilla suunnittelualueilla 2.5.-2.8.2013. Kuulemisella täytettiin ns. SOVA-lain (200/2005) velvoitteet, pyydettiin palautetta tulvaryhmien laatimiin tulvariskien hallinnan tavoitteisiin ja hallintasuunnitelman valmisteluprosessiin sekä välitettiin tietoa alueen asukkaille ja etutahoille suunnittelutyön käynnistymisestä.

Kolmannessa kuulemisessa 1.10.2014-31.3.2015 oli mahdollisuus esittää mielipiteensä hallintasuunnitelmasta ja siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelman toimeenpanosta. Palaute käsiteltiin tulvaryhmässä ja se otettiin tarpeellisin osin huomioon suunnitelman viimeistelyssä. Palautteesta laadittiin yhteenveto ja vastine.

Julkaistu 17.9.2013 klo 15.11, päivitetty 27.5.2021 klo 9.03