Tornionjoen vesistöalueen tulvaryhmä

Tornionjoen tulvaryhmän tehtävänä on käsitellä Tornionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset, asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet ja hyväksyä ehdotus Tornionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Tulvaryhmän tehtävä on myös seurata tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumista.

Lisäksi tulvaryhmän tulee järjestää riittävä vuorovaikutus suunnittelun aikana Tornion merkittävän tulvariskialueen viranomaisten, elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa.

Tulvaryhmien tarkoitus:

  • Viranomaisten yhteistyön järjestäminen ja etutahojen kytkeminen suunnitteluun
  • Näkemysten yhteen sovittaminen ja yhteisen tahtotilan luominen
  • Asiantuntemuksen jakaminen

Ensimmäisen tulvariskien hallinnan suunnittelukauden tulvaryhmän toimikausi päättyi 31.12.2015. Uuden tulvaryhmän toimintakausi on alkanut vuonna 2019 ja  kestää 31.5.2022 asti. Lapin liiton edustaja toimii tulvaryhmän puheenjohtajana. Lisäksi tulvaryhmässä on edustajat Tornion, Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion ja Enontekiön kunnista, Lapin pelastuslaitokselta ja Lapin ELY-keskuksesta.

Tulvaryhmän kokousasiakirjat

Seuraava kokous on 7.10.2021.

Kartta Tornionjoen tulvaryhmän toiminta-alueesta.
Tornionjoen tulvaryhmän toiminta-alueena on Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen Suomen puolella sijaitseva osa. © Kartta Tornionjoen tulvaryhmän toiminta-alueesta.

 

 

Ensimmäisen kauden tulvaryhmän kokoonpano ja pöytäkirjat

Tornionjoen tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi 15.9.2015. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman 18.12.2015. Tulvaryhmän puheenjohtajana toimi Lapin liitosta Eugen Parviainen.

Kokoukset ensimmäisellä kaudella:

Julkaistu 19.12.2018 klo 13.54, päivitetty 26.8.2021 klo 10.25

Julkaisija: