Loviisan rannikkoalueen tulvaryhmä

Loviisan rannikkoalueen tulvaryhmän tehtävänä on käsitellä Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset, asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet ja hyväksyä ehdotus alueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi.

Ajankohtaista

Maa- ja metsätalousministeriö on 20.12.2018 asettanut tulvaryhmät merkittäville tulvariskialueille suunnittelukaudelle 2019-2021.

Tulvaryhmän jäsenet

Tulvaryhmän muodostavat ELY-keskuksen, maakuntaliiton, tulvariskialueen kuntien ja pelastustoimen edustajat sekä pysyvät asiantuntijat:

Varsinaiset jäsenet

Kaarina Rautio, Uudenmaan liitto, suunnittelupäällikkö (puheenjohtaja)
Kari Rantakokko, Uudenmaan ELY-keskus, johtava vesitalousasiantuntija (varapuheenjohtaja)
Markus Lindroos, Loviisan kaupunki, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Jari Tähtinen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, palotarkastaja

Varajäsenet

Tanja Lamminmäki, Uudenmaan liitto, ympäristöasiantuntija (sihteeri)
Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus, suunnitteluinsinööri
Suvi Peltola, Loviisan kaupunki, suunnitteluinsinööri
Reijo Houni, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, paloinsinööri

Pysyvät asiantuntijat

Ari-Pekka Kirkinen, Fortum Oy, ydinturvallisuuden hallinnan asiantuntija
Joni Niiranen, Fortum Oy, työ- ja kemikaaliturvallisuuden asiantuntija (varajäsen)
Marko Marjamäki, Säteilyturvakeskus STUK
Thomas Lehtomäki, Säteilyturvakeskus STUK (varajäsen)

Tulvaryhmän pöytäkirjat

Loviisan rannikkoalueen tulvaryhmän kokous 27.03.2019 (pdf 101 kt)
Loviisan rannikkoalueen tulvaryhmän kokous 26.11.2019 (pdf 121 kt)
Loviisan rannikkoalueen tulvaryhmän kokous 24.03.2020 (pdf 17 kt)
Loviisan rannikkoalueen tulvaryhmän kokous 05.06.2020 (pdf 53 kt)
Loviisan rannikkoalueen tulvaryhmän kokous 20.08.2020 (pdf 11 kt)
Loviisan rannikkoalueen tulvaryhmän kokous 16.09.2020 (pdf 35 kt)
Loviisan rannikkoalueen tulvaryhmän kokous 02.10.2020 (vahvistamaton, pdf 7 kt)

 

Julkaistu 11.9.2013 klo 15.20, päivitetty 26.10.2020 klo 13.24

Julkaisija: