Kemin rannikkoalueen tulvaryhmä

Kemin tulvaryhmän tehtävänä on käsitellä Kemin rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset, asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet ja hyväksyä ehdotus Kemin rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Tulvaryhmän tehtävä on myös seurata tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumista.

Lisäksi tulvaryhmän tulee järjestää riittävä vuorovaikutus suunnittelun aikana Kemin merkittävän tulvariskialueen viranomaisten, elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa.

Tulvaryhmien tarkoitus:

  • Viranomaisten yhteistyön järjestäminen ja etutahojen kytkeminen suunnitteluun
  • Näkemysten yhteen sovittaminen ja yhteisen tahtotilan luominen
  • Asiantuntemuksen jakaminen

Organisaatiot ovat nimenneet jäsenensä Kemin rannikkoalueen tulvaryhmään keväällä 2019. Lapin liiton edustaja toimii tulvaryhmän puheenjohtajana. Tulvaryhmässä on edustajat Lapin liiton lisäksi Kemin kaupungista, Lapin pelastuslaitokselta ja Lapin ELY-keskuksesta.

Tulvaryhmän kokousasiakirjat

Seuraava kokous 29.9.2021.

Kartta Kemin tulvaryhmän toiminta-alueesta.
Kemin tulvaryhmän toiminta-alueena on Kemin kaupungin rannikkoalue.
Julkaistu 7.2.2020 klo 10.17, päivitetty 26.8.2021 klo 10.26

Julkaisija: