Kemijoen vesistöalueen tulvaryhmä

Kemijoen tulvaryhmän tehtävänä on käsitellä Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset, asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet ja hyväksyä ehdotus Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Tulvaryhmän tehtävä on myös seurata tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumista.

Lisäksi tulvaryhmän tulee järjestää riittävä vuorovaikutus suunnittelun aikana Rovaniemen, Kittilän ja Kemijärven merkittävien tulvariskialueiden viranomaisten, elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa.

Tulvaryhmien tarkoitus:

  • Viranomaisten yhteistyön järjestäminen ja etutahojen kytkeminen suunnitteluun
  • Näkemysten yhteen sovittaminen ja yhteisen tahtotilan luominen
  • Asiantuntemuksen jakaminen

Ensimmäisen tulvariskien hallinnan suunnittelukauden tulvaryhmän toimikausi päättyi 31.12.2015. Uuden tulvaryhmän toimintakausi on alkanut vuonna 2019 ja kestää 31.5.2022 asti. Lapin liiton edustaja toimii tulvaryhmän puheenjohtajana. Lisäksi tulvaryhmässä on edustajat kaikista vesistöalueen kunnista, Lapin pelastuslaitokselta ja Lapin ELY-keskuksesta.

Tulvaryhmän kokousasiakirjat

Seuraava kokous 5.10.2021.

Kartta Kemijoen tulvaryhmän toiminta-alueesta.
Kemijoen tulvaryhmän toiminta-alueena on Kemijoen vesistöalue.

 

 

Ensimmäisen kauden tulvaryhmän kokoonpano ja pöytäkirjat

Kemijoen tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Kemijoen hallintasuunnitelmaksi 21.9.2015 ja tarkensi ehdotusta maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä 25.11.2015. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi 18.12.2015 Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman lukuun ottamatta lukuja 8.2, 9.3, 10.2 ja 11.1 niiltä osin, kuin tulvariskien hallinnan tavoitetasoksi on asetettu keskimäärin kerran 250 vuodessa toistuva tulva ja toimenpiteenä tämän tavoitetason saavuttamiseksi on tulvavesien pidättäminen vesistöalueella uudella säännöstelyaltaalla. Tulvaryhmän puheenjohtajana toimi Lapin liitosta Hannes Manninen.

Kokoukset ensimmäisellä kaudella:

Tulvaryhmän työjärjestys ensimmäisellä kaudella:

Julkaistu 31.3.2020 klo 11.15, päivitetty 26.8.2021 klo 10.28

Julkaisija: