Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvaryhmä

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvaryhmän tehtävänä on käsitellä Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset, asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet ja hyväksyä ehdotus alueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi.

Ajankohtaista

Maa- ja metsätalousministeriö on 20.12.2018 asettanut tulvaryhmät merkittäville tulvariskialueille suunnittelukaudelle 2019-2021.

Tulvaryhmän jäsenet

Tulvaryhmän muodostavat ELY-keskuksen, maakuntaliiton, tulvariskialueen kuntien ja pelastustoimen edustajat sekä pysyvät asiantuntijat:

Varsinaiset jäsenet

Kaarina Rautio, Uudenmaan liitto, suunnittelupäällikkö (puheenjohtaja)
Kari Rantakokko, Uudenmaan ELY-keskus, johtava vesitalousasiantuntija (varapuheenjohtaja)
Jouni Kilpinen, Helsingin kaupunki, diplomi-insinööri
Esa Rauhala, Espoon kaupunki, katupäällikkö
Jari Korkiamäki, Helsingin pelastuslaitos, pelastuspäällikkö (19.3.2020 asti)
> Sami Lindberg, Helsingin pelastuslaitos, palomestari (19.3.2020 alkaen)
Antti Lallukka, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, palopäällikkö

Varajäsenet

Tanja Lamminmäki, Uudenmaan liitto, ympäristöasiantuntija (sihteeri)
Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus, suunnitteluinsinööri
Ville Hahkala, Helsingin kaupunki, ympäristötarkastaja
Paula Kuusisto-Hjort, Espoon kaupunki, yleiskaavainsinööri
Juha Rajala, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, palopäällikkö

Pysyvät asiantuntijat

Leena Sänkiaho, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, kehittämisinsinööri
Maaria Parry, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, ilmastoasiantuntija (varajäsen)
Reetta Kuronen, Helsingin kaupunki, diplomi-insinööri
Eija Kivilaakso, Helsingin kaupunki, johtava asiantuntija

Tulvaryhmän pöytäkirjat

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvaryhmän kokous 10.4.2019 (pdf 104 kt)
Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvaryhmän kokous 25.11.2019 (pdf 123 kt)
Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvaryhmän kokous 19.03.2020 (pdf 14 kt)
Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvaryhmän kokous 02.06.2020 (pdf 41 kt)
Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvaryhmän kokous 01.09.2020 (pdf 35 kt)
Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvaryhmän kokous 01.10.2020 (pdf 8 kt)
Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvaryhmän kokous 22.10.2020 (vahvistamaton, pdf 19 kt)

 

Julkaistu 11.9.2013 klo 15.20, päivitetty 26.10.2020 klo 13.37

Julkaisija: