Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Ehdotus Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmasta on päättynyt

Sidostahoilla ja kansalaisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sekä suunnitelman osana esitettävästä ympäristöselostuksesta 2.11.2020-14.5.2021. Kiitämme saadusta palautteesta! Lausuntopalveluun tulleet lausunnot ovat tarkasteltavissa

Palaute käydään nyt läpi ELY-keskuksessa ja tulvaryhmässä ja palautteista laaditaan yhteenveto elokuun 2021 loppuun mennessä. Ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarkastetaan palautteen pohjalta. Yhteystietonsa jättäneille lähetetään palautekooste. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelmat joulukuussa 2021. Valmiit tulvariskien hallintasuunnitelmat julkaistaan 22.12.2021 mennessä tällä sivulla ja niistä tiedotetaan myös alueellisesti.

Hallintasuunnitelman toimeenpano ja seuranta

Hallintasuunnitelmassa on tarkasteltu toimenpiteiden vaikutuksia, toteutettavuutta ja etusijajärjestystä. Ehdotukset toimenpiteiden vastuutahoista ja toteutusaikataulusta on esitetty suunnitelmassa. Suunnitelmassa ei kuitenkaan ole sitovasti ratkaistu sitä, mitä toimenpiteitä tulvariskien hallitsemiseksi toteutetaan. Valtion ja kuntien viranomaisten sekä aluekehitysviranomaisen on kuitenkin otettava suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset toiminnassaan huomioon. Varsinainen toimenpiteiden tarkempi suunnittelu alkaa vasta suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Tulvariskien merkittävyyttä arvioidaan seuraavan kerran vuonna 2024 ja hallintasuunnitelmat päivitetään tarpeellisin osin 2027 mennessä.

Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Sidostahoilla ja kansalaisilla on 2.11.2020-14.5.2021 mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta ja siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelmien toimeenpanosta. Palaute käydään läpi ELY-keskuksissa ja siitä laaditaan yhteenveto.

Lisätietoja ja taustamateriaalia tulvaryhmän sivuilla

Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmän internet –sivulta löytyvät alueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavan tulvaryhmän kokoonpano, kokouspöytäkirjat sekä muu mahdollinen tulvariskien hallintasuunnitelmien valmistelumateriaali.

Kyrönjoen suistoalueen tulvasuojelun yleissuunnitelma

Kyrönjoen suistoalueen tulvasuojelun yleissuunnitelman luonnos ja ehdotus Kyrönjoen suiston Natura 2000 –alueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi olivat yleisesti nähtävillä 2.11.-10.12.2018. Suunnitelmia on päivitetty saadun palautteen pohjalta.

Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Julkaistu 2.12.2021 klo 9.54, päivitetty 2.12.2021 klo 9.54