Tulvariskien hallinnan suunnittelun materiaalia

Ajankohtaista

Tälle sivulle on koottu tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessia koskevaa opasmateriaalia ja taustadokumentteja. Materiaalin tarkoituksena on toimia lähinnä tulvariskien hallintasuunnittelmien valmistelusta vastaavien ELY-keskusten ja  tulvaryhmien työn tukena. Sivun lyhytosoite on www.ymparisto.fi/trhs-materiaalit.
 

 

Toista suunnittelukierrosta varten päivitetyt tai lisätyt materiaalit on korostettu lihavoidulla päiväyksellä. Muiden materiaalien osalta ei ole ollut päivitystarvetta.

 

Aikataulu ja prosessi

Kuvaukset ja ohjeelliset aikataulut suunnitteluprosessista

 

Sisältörunko

Tulvariskien hallintasuunnitelman sisältörunko pohja- ja esimerkkiteksteineen sekä taustaa suunnitelman laatimiselle

 

Tavoitteet

Maa- ja metsätalousministeriön suositukset tavoitteiden asettamiseksi sekä täydentävä ohjeistus

 

 

Toimenpiteet

Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden suunnitteluun liittyvät ohjeet

 

Sidosryhmäyhteistyö

Osallistumiseen ja tiedottamiseen liittyvät ohjeet ja esimerkit

 

Seuranta

Hallintasuunnitelmien seurantaan ja toimeenpanoon liittyvät ohjeet

 

Pilotit

Eri aihepiireistä ohjeistuksen valmistelun aikana laaditut pilotit

 

Tulvaryhmät

Tulvaryhmien internet-sivuja www.ymparisto.fi/tulvaryhmat

 

Tulvakartoitukset

Tulvakartat internetissä: www.ymparisto.fi/tulvakartat

 

Muut

Muut tulvariskien hallinnan suunnittelua palvelevat internet-sivut

 

Lisätietoja

Kehitysinsinööri Antti Parjanne, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 24.6.2013 klo 17.38, päivitetty 13.11.2020 klo 11.59