Maksetut tulvavahinkokorvaukset, hulevesitulvat

Pitkän aikavälin kehitys:
Lyhyen aikavälin kehitys:
Muutaman viime vuoden aikana poikkeuksellisista hulevesitulvista maksetut korvaukset eivät ole olleet kovin suuria. Vuosittainen vaihtelu voi olla suurta, eikä jaksolle osu yhtään vaikutuksiltaan merkittävää hulevesitulvaa.
Suhteessa tavoitteisiin:
Tavoitteena on, maksetut korvaukset poikkeuksellisista hulevesitulvista eivät lisääntyisi vaan hulevesiä hallittaisiin siten, että niistä ei aiheudu merkittäviä vahinkoja.

Vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset tapahtuneista hulevesitulvista kuvaa hulevesitulvista aiheutuneiden rakennus- ja irtaimistovahinkojen taloudellista suuruutta yksityishenkilöille. Vuoteen 2013 asti valtio maksoi korvaukset. Vuodesta 2014 korvaukset on maksettu koti- ja kiinteistövakuutukseen sisältyvän tulvaturvan kautta, joka on suurella osalla asukkaista, mutta korvaa vain poikkeuksellisista tulvista (n. 2 %, 1/50a) aiheutuvat vahingot. Tiedot saatiin vakuutusyhtiöltä kerran vuodessa kunkin tulvatyypin osalta vuoteen 2015 saakka. Tämän jälkeen tulvatyyppejä ei ole enää eritelty toimitetuissa tiedoissa. Näin ollen tätä sivua ei ole enää ylläpidetty. Katso uusimmat tiedot sivulta: Maksetut tulvavahinkokorvaukset, vesistö-, meri- ja hulevesitulvat.

Maksetut tulvavahinkokorvaukset, hulevesitulvat
Maksetut tulvavahinkokorvaukset hulevesitulvista. Vuosien 2016-2018 tietoja ei ole vielä saatu tilastoitua.

Valtion myönsi korvauksisa vuoteen 2013 asti vain vesistötulvista (ei irtaimistoa). Vakuutusyhtiöiden maksamia korvauksia on palvelussa vuodesta 2010 alkaen, mutta täysin vakuutuspohjaiseen korvauskäytäntöön siirryttiin vuoden 2014 alusta. Poikkeuksellisia rankkasateita esiintyy vuosittain melko vähän, ja sellaisen osuessa taajamaan tai kaupunkiin voi vahingot muodostua huomattavasti vakuutusyhtiöiden tähän asti maksamia korvauksia suuremmiksi, kuten Porissa 2007 (n. 20 milj.€). Indikaattorin aikasarja on liian lyhyt johtopäätösten tekemiseen.
 

Huomioitavaa

Hulevesitulvia kuvaavien indikaattoreiden haasteena on:

  • Kunnat vastaavat hulevesitulvariskien hallinnasta, eikä tietoja saada kattavasti tulvatietojärjestelmään
  • Hulevesitulvariskien haavoittuvuutta (asukkaat hulevesitulvariskissä) on vaikeampi arvioida
  • Suomessa ei ole yhtään nimettyä merkittävää hulevesitulvariskialuetta
  • Hulevesitulvista aiheutuneita vahinkoja on alettu korvaamaan vasta hiljattain

 

Lähteet:

Julkaistu 24.9.2021 klo 0.21, päivitetty 24.9.2021 klo 0.31