Vesienhoito on yhteinen tehtävämme

AJANKOHTAISTA

Kuuleminen vesienhoitosuunnitelmista on päättynyt 14.5.2021

Manner-Suomen kattavat ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 ovat valmistuneet ja ne olivat kuultavana 2.11.2020–14.5.2021. Ahvenanmaan vesienhoitosuunnitelmien kuuleminen käynnistyi joulukuussa 2020.

Vesienhoitosuunnitelmissa ja niitä täydentävissä toimenpideohjelmissa esitetään tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toimista, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää. Toimenpideohjelmat konkretisoivat suunnitelmien toteuttamista osin myös paikallisella tasolla.

Suunnitelmaehdotukset vuosille 2022–2027, materiaalit ja palautteen antaminen

Vesienhoitoalueet_suomenkartalla.gif

1. Ehdotus Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2027 

2. Ehdotus Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2027

3. Ehdotus Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2027

4. Ehdotus Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2027

5. Ehdotus Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2027

6. Ehdotus Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2027

7. Ehdotus Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2027

8. Ahvenanmaa huolehtii itse vesipuitedirektiivin toimeenpanosta ja muodostaa oman vesienhoitoalueen. Vesienhoidon kuuleminen Ahvenanmaan osalta käynnistyy joulukuussa 2020.

 

Avoimet ympäristötietojärjestelmät ja karttapalvelu

Avoimissa ympäristötietojärjestelmissä, raporteissa ja karttapalvelussa on lisää tietoa pinta- ja pohjavesien tilasta, tilaan vaikuttavista tekijöistä ja ympäristötavoitteista sekä toimenpiteistä, joilla vesien tilaa voidaan parantaa.

Haluatko tietää, mitä vesien tilaa parantavia toimenpiteitä on tähän mennessä tehty?

Vesienhoitoa suunnitellaan askel askeleelta

Vesienhoidon suunnitelmat päivitetään kuuden vuoden välein vaiheittain. Nyt kuullaan vesienhoidon suunnitelmaehdotuksista vuosille 2022 - 2027.

Vesienhoidon suunnittelusykli
Vesienhoidon suunnittelun sykli kestää kuusi vuotta.
Julkaistu 17.5.2021 klo 9.07, päivitetty 11.5.2021 klo 15.43