Vuohilammen metsän luontotyypit ja lajit

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit

Luontotyyppi hehtaaria

 Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit

36

 *Puustoiset suot

1,6

*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Caprimulgus europaeus
Tetrao urogallus
Dryocopus martius
Bonasa bonasia

kehrääjä
metso
palokärki
pyy

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut

Anthus trivialis
Ficedula hypoleuca
Phylloscopus trochilus
Phoenicurus phoenicurus
Parus montanus
Erithacus rubecula
Carduelis spinus
Muscicapa striata
Loxia curvirostra
Pyrrhula pyrrhula
Fringilla coelebs
Turdus viscivorus
Parus major
Columba palumbus
Regulus regulus
Cuculus canorus
Loxia pytyopsittacus
Garrulus glandarius
Dendrocopos major
Tetrao tetrix
Parus cristatus

metsäkirvinen
kirjosieppo
pajulintu
leppälintu
hömötiainen
punarinta
vihervarpunen
harmaasieppo
pikkukäpylintu
punatulkku
peippo
kulorastas
talitiainen
sepelkyyhky
hippiäinen
käki
isokäpylintu
närhi
käpytikka
teeri
töyhtötiainen

 

Julkaistu 3.9.2013 klo 13.40, päivitetty 25.9.2019 klo 12.15