Västäräkinmäen niityt

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi             FI0407012

Kunta            Lappeenranta/Joutseno

Pinta-ala      7 ha

Aluetyyppi    SAC

Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Joutsenossa Soijoen eteläpuolella lähellä Imatran rajaa sijaisteva alue käsittää kaksi viljelykäytöstä poistettua peltoa. Pohjoisempi kuvio on pitkä ja kapea ja viettää loivasti koilliseen Soijoen suuntaan. Kuvion pohjoisosa on avoin, melko korkeakasvuinen ja heinäinen niitty, eteläosa on ojitettu pitkittäissuunnassa ja ojien reunoilla kasvaa noin 5 metriä korkeaa puustoa. Ojien väliset alueet ovat kasvillisuudeltaan vaihtelevia joko korkeita ruohoja tai heiniä kasvavia niittyjä.

Eteläisempi kuvio sijaitsee kahden mäen välisessä painanteessa. Se on on heinäisempi, varsinkin eteläisimmältä osaltaan, joka on avoita heinäniittyä. Kuvion pohjoisosissa ojien reunoilla kasvaa noin 5 metriä korkeaa puustoa ja läntisin osa on kuusettumassa myös ojien väliltä. Muutoin ojien välisillä alueilla on korkeakasvuista ruohoista tai heinäistä niittyä. Koilliskulmassa on avoimempi ja matalakasvuisempi niitty.

Alueen niityt ovat usean vuoden ajan olleet luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluvan uhanalaisen lajin elinympäristöä. Lajin toukkien ravintokasvia purtojuurta esiintyy koko alueella paikoittain hyvinkin tiheinä
ja runsaina kasvustoina.

Ilman hoitotoimia eli lähinnä puiden ja pensaiden ajoittaista raivausta alue kasvaa umpeen ja muuttuu uhanalaisen lajin elinympäristöksi sopimattomaksi.

Suojelutavoite

Tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainittu laji kuuluu alueen suojeluperusteisiin ja sen suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: 

  • lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Linkki tietolomakkeeseen, jonka taulukossa 3.1 luontotyypit ja 3.2 lajisto.

Suojelutilanne

Ei suojeluohjelmissa tai suunnitelmissa. Erityisesti suojeltavan lajin elinympäristöä. Kohteen suojelu on toteutettu luonnonsuojelulain keinoin.

Julkaistu 3.9.2013 klo 10.47, päivitetty 13.11.2019 klo 14.56