Tyllinjärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0414002

Kunta

Miehikkälä, Virolahti

Pinta-ala

293 ha

Aluetyyppi

SPA (SCI:n sisällä)

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Tyllinjärvi on valuma-alueeltaan kohtalaisen suuri, dys-eutrofinen järvi Vaalimaanjoen vesistössä. Järvi on pitkänomainen ja muodoltaan rikkonainen. Rantaviivaa järvessä on sen pinta-alaan nähden paljon.

Tyllinjärveä on laskettu 1930-luvulla. Nykyisin kasvillisuusvyöhykkeet ovat huomattavan laajat muodostuen suursara- ja järvikortevaltaisista  rantaniityistä, joita reunustavat järviruoko- ja kaislavyöhykkeet. Järvellä on
useita vesi- ja rantalintujen suosimia matalia lahdenpoukamia.

Järven Tyllinkylän puoleisella rannalla esiintyy laajoja viljelysaukeita. Peltoa on melko paljon muillakin rannoilla. Pääsääntöisesti järven ja peltojen välissä on pensaikkovyöhyke. Järven eteläpäässä on useita korkeita mäkiä ja vuoria, joiden jylhät kalliopaahdat putoavat suoraan järveen.

Järveä ympäröivät metsät ovat melko tasapuolisesti havu- ja lehtipuuvaltaisia. Linnustoltaan Tyllinjärvi on monipuolinen; kahlaajat ja vesilinnut ovat edustavimmat ryhmät. Järven muutonaikainen merkitys on huomattava. Tunnusomaisia levähtäjiä ovat mm. joutsenet. Järvi on varsin rehevöitynyt. Järven rannoilla on nykyisin muutamia kymmeniä kesähuviloita.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta:

  • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

Linkki tietolomakkeeseen jossa lueteltu kohdassa 3.2 suojelun perusteena käytetyt lajit

Suojelutilanne

Tyllinjärvi kuuluu valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman Etelä-Suomen rannikkoalueen valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin (B II 2.12.).

Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa vesilailla.

Laji Tieteellinen nimi
jouhisorsa Anas acuta
heinätavi Anas querquedula
metsähanhi Anser fabalis
harmaahaikara Ardea cinerea
kaulushaikara Botaurus stellaris
ruskosuohaukka Circus aeruginosus
pikkujoutsen Cygnus columbianus bewickii
laulujoutsen Cygnus cygnus
nuolihaukka Falco subbuteo
kurki Grus grus
uivelo Mergus albellus
suokukko Philomachus pugnax
härkälintu Podiceps grisegena
luhtahuitti Porzana porzana
kalatiira Sterna hirundo
Julkaistu 3.9.2013 klo 11.19, päivitetty 18.11.2019 klo 13.58