Suurisuon luontotyypit ja lajit

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit

Nimi Pinta-ala hehtaaria

 Keidassuot

92

Boreaaliset luonnonmetsät

2

Puustoiset suot

23

 

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Pluvialis apricaria
Grus grus
Tringa glareola
uhanalaiset lajit

kapustarinta
kurki
liro
alueella 1 laji

 

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut

Alauda arvensis
Pyrrhula pyrrhula
Carpodacus erythrinus
Carduelis spinus
Fringilla coelebs
Parus montanus
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus sibilatrix
Sylvia curruca
Saxicola rubetra
Corvus corax
Anthus trivialis
Turdus viscivorus
Dendrocopos major
Cuculus canorus
Tetrao tetrix
Columba palumbus
Larus canus
Tringa ochropus
Tringa nebularia
Numenius arquata
Gallinago gallinago
Vanellus vanellus
Anas crecca
Anthus pratensis
Motacilla flava

kiuru
punatulkku
punavarpunen
vihervarpunen
peippo
hömötiainen
pajulintu
sirittäjä
hernekerttu
pensastasku
korppi
metsäkirvinen
kulorastas
käpytikka
käki
teeri
sepelkyyhky
kalalokki
metsäviklo
valkoviklo
isokuovi
taivaanvuohi
töyhtöhyyppä
tavi
niittykirvinen
keltavästäräkki

 

Julkaistu 3.9.2013 klo 11.12, päivitetty 27.11.2019 klo 11.03