Suomen parasta maisemahanketta etsittiin jälleen vuonna 2020

Perämeren rantaniittyjen hoitohanke palkittiin Suomen parhaana maisemahankkeena

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Perämeren rantaniittyjen hoitohanke on palkittu tänään Suomen parhaana maisemahankkeena 2020. Hankkeen ansiosta Perämeren rantaniittyjen maisemaa ja luontoa on hoidettu pitkäkestoisella ja laajamittaisella yhteistyöllä. Palkinnon luovutti ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen Maisemasymposiumissa 4.11.2020.

Perämeren rantaniittyjen hoitohankkeesta tuli kilpailun voiton myötä Suomen edustaja kilpailuun Euroopan neuvoston maisemapalkinnosta.

Suomen parasta maisemahanketta etsittiin jo seitsemättä kertaa

Ympäristöministeriö etsi Suomen parasta maisemahanketta jälleen vuonna 2020. Kilpailu käynnistyi keväällä 2020 ja kilpailuehdotukset tuli jättää viimeistään 4.9.2020. Joka toinen vuosi järjestettävään kilpailuun toivottiin ehdolle viime vuosien aikana toteutettuja hankkeita, joilla on onnistuneesti hoidettu, suojeltu tai suunniteltu maisemia.

Suomen paras maisemahanke 2020 -kilpailun voittaja julkistettiin palkittiin 4.11.2020 Maisemasymposiumissa, joka järjesttiin tänä vuonna jo kuudetta kertaa. Maisemasymposium on valtakunnallinen tilaisuus, jossa luodaan näkökulmia Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen toteutumiseen Suomessa. Tilaisuus järjestettiin kokonaan verkossa.

Kilpailun säännöt ja arviointikriteerit löytyvät kilpailuohjelmasta.

Maisemat ymmärretään kisassa laajasti

Niittytalkoot Kattilassa
Maisemanhoitoa Nuuksion kansallispuistossa. © Tapio Heikkilä / YHA kuvapankki

Suomen parasta maisemahanketta etsittiin vuonna 2020 jo seitsemättä kertaa. Maisemat ja niihin liittyvät hankkeet ymmärretään Suomen paras maisemahanke -kilpailussa laajasti ja ehdokkaiksi toivotaankin erilaisia viime vuosien aikana toteutettuja hankkeita. Ehdokkaiksi toivotetaan tervetulleiksi sekä perinteiset että uudet näkökulmat. Hankkeet voivat liittyä luonnon- tai kulttuurimaisemiin, maaseudulla tai kaupungeissa, maalla tai vesialueilla. Kohteet voivat olla arvokkaita maisemia tai kulttuuriympäristöjä, mutta yhtä lailla kannustetaan osallistumaan myös arkiympäristöjen sekä heikentyneiden maisemien kunnostushankkeiden piiristä.

Kilpailuun voivat osallistua kansalaisjärjestöt sekä alue- ja paikallisviranomaiset hankkeilla, joilla on onnistuneesti hoidettu, suojeltu tai suunniteltu maisemia. Hankkeiden tulee olla jo toteutuneita ja niiden on pitänyt olla yleisölle avoimia vähintään kolme vuotta hakemusten jättämisajankohtana.

Voittaja Suomen edustajaksi eurooppalaiseen kilpailuun

Kilpailun voittaja lähetetään ehdolle Euroopan neuvoston maisemapalkinnon saajaksi. Euroopan neuvoston maisemapalkinto liittyy Eurooppalaiseen maisemayleissopimukseen, johon Suomi liittyi vuonna 2006. Palkinto on tunnustus toimista tai toimintaperiaatteista, jotka tähtäävät maisemien kestävään käyttöön, suojeluun tai suunnitteluun. Palkittavat hankkeet edistävät maisemayleissopimuksen tavoitteita, ja ne voivat toimia esimerkkinä koko Euroopassa. Vuonna 2019 Euroopan neuvoston maisemapalkinnon vei Sveitsin hanke, jossa Aire-joen vesiväylä ennallistettiin. Maisemapalkinnon lisäksi jaettiin kunniamaininnat neljälle hankkeelle, joista Suomen edustaja Kotkan kaupunkipuisto oli yksi. Kotkan kansallinen kaupunkipuisto on Kotkan puistojen, kaupunkiluonnon ja arkkitehtuurin parhaiden palojen muodostama loistelias kokonaisuus, johon sisältyy myös merenalaista kulttuuri- ja luonnonperintöä. Kilpailuun osallistui vuonna 2019 yhteensä 23 hanketta ympäri Eurooppaa.

Eurooppalainen maisemayleissopimus

Eurooppalainen maisemayleissopimus on Euroopan neuvoston maisemansuojelua, -hoitoa ja -suunnittelua koskeva yleissopimus. Se on ensimmäinen kansainvälinen sopimus, joka koskee pelkästään maisemaa. Maisemayleissopimus allekirjoitettiin Firenzessä 20.10.2000, ja Suomessa sopimus astui voimaan 1.4.2006. Maisemasopimukseen kuuluu nykyään 40 Euroopan neuvoston jäsenmaata.

Aiemmat voittajat

Ensimmäisen eurooppalaisen maisemakilpailun vuonna 2009 voitti ranskalainen Lillen kaupunki virkistysalueiden rakentamisesta hylätyille teollisuusalueille. Vuonna 2011 voittajaksi valittiin italialainen Carbonian kunta vanhan kaivoskaupungin maisemien suojelusta ja uudistamisesta. Vuonna 2013 voiton vei puolalainen Ala-Sleesian maisemapuistoyhdistys Szprotawanjokilaakson maisemien ekologisten arvojen suojelemisesta. Vuonna 2015 voiton vei Unkari hankkeella, jossa Unkarin ja Slovenian rajalla sijaitsevan Hetésin kylämaisemia hoidettiin ja niiden kestävää käyttöä kehitettiin maiden rajat ylittävällä yhteistyöllä. Vuonna 2017 kilpailun voitti latvialainen Daugavapilsin linnoituksen kunnostus- ja kehittämishanke. Hankkeen ansiosta kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa linnoituksessa on nykyään monenlaista toimintaa ja linnoitus on uudella tavalla osa kaupunkimaisemaa.

Suomen paras maisemahankekilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2008, jolloin voittajaksi valittiin Hämeenkyrön kolmen maisemahankkeen kokonaisuus, jossa hoidettiin maisemaa ja kehitettiin maisemamatkailua. Vuonna 2010 kilpailun voitti Suomen luonnonsuojeluliiton valtakunnallinen perinnemaisemien hoitohanke Matkalla maisemaan – luonnollisesti, joka toteutettiin yhteistyössä VR:n kanssa. Vuonna 2012 parhaaksi maisemahankkeeksi valittiin Kauhajoen Hyypänjokilaakson maisemahankkeiden kokonaisuus, jossa kulttuurimaisemaa hoidettiin yhdistysten ja viranomaisten yhteistyönä. Vuonna 2014 kilpailun voitti Härkää sarvista -hanke, joka edisti laiduneläinten käyttöä luonnon- ja maisemanhoidossa yli maakuntarajojen ja järjesti maisemanhoitoa erityisen arvokkaille alueille. Vuonna 2016 Suomen voittajana palkittiin Metsähallituksen luontopalvelujen lammaspaimenviikot, jossa vapaaehtoiset paimenet huolehtivat luonnonhoitotyössä olevista lampaista.

Lisätietoja

Tutkija Annika Uddström, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 715, etunimi.sukunimi@syke.fi

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö, p. 0295 250 166, etunimi.sukunimi@ym.fi
Suomen parasta maisemahanketta etsitään jo seitsemättä kertaa 23.3.2020
Suomen paras maisemahanke -kilpailu käynnistyy jälleen. Ympäristöministeriö etsii joka toinen vuosi järjestämässään kilpailussa hankkeita, joilla on onnistuneesti hoidettu, suojeltu tai suunniteltu maisemia. Kilpailuun voivat osallistua kansalaisjärjestöt sekä alue- ja paikallisviranomaiset hankkeilla, jotka on jo toteutettu.
Lue lisää
Ylistys arkimaisemille – Valokuvakilpailu maisemista Instagramissa 16.10.2018
Kansainvälisenä maisemapäivänä lauantaina 20.10.2018 ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus järjestävät arkimaisema-aiheisen valokuvakilpailun Instagramissa. Ota kuva arkimaisemastasi ja osallistu kilpailuun jakamalla se kampanjan tunnisteella merkittynä.
Lue lisää
Julkaistu 19.10.2018 klo 10.30, päivitetty 9.7.2021 klo 10.34