Ajankohtaista

Hankkeen aikana järjestetään muun muassa sidosryhmätilaisuuksia, joissa sekä strategian että sitä tukevan toimenpideohjelman sisältöön pystyy vaikuttamaan. Lisäksi vaikuttamaan pääsee erilaisten kyselyiden, palautteenannon ja lausuntojen avulla. Sidosryhmätilaisuudet ajoittuvat keväälle 2021. Vaikuttaa voi vielä syksyn 2021 aikana, kun strategia- ja toimenpideohjelmasta pyydetään lausunnot.


Vaikuta vesihuollon tulevaisuuteen

Läntisen Suomen alueelle on laadittu laaja koko vesihuoltokenttää koskeva vesihuoltostrategia. Strategialuonnos on valmis ja nyt on mahdollisuus kommentoida ja antaa palautetta sekä strategiasta että ensimmäisestä vuoteen 2030 saakka ulottuvasta toimenpideohjelmasta.

Palautteen voi antaa vapaamuotoisesti joko sähköpostitse (kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi) tai kyselyn avullaPalautetta voi antaa perjantaihin 19.11.2021 saakka.

Strategiassa laadittiin visio ja tavoitetilat, joihin vesihuollon kehittämisessä pyritään vuoteen 2050 mennessä.

Vision mukaan vuonna 2050 Läntisen Suomen vesihuoltopalvelut ovat ensiluokkaisia ja reagoivat toimintaympäristön muutoksiin.

Keväällä pidettyjen sidosryhmätilaisuuksien pohjalta valittiin kuusi painopistealuetta, joiden pohjalta aloitettiin työstämään erilaisia strategian tavoitteeseen tähtääviä toimenpiteitä.

Nyt laaditussa strategian ensimmäisessä toimenpideohjelmassa on keskitytty seuraavan noin kymmenen vuoden sisällä toteutettavaksi suunniteltuihin toimenpiteisiin. Toimenpiteitä esiteltiin syksyn sidosryhmätilaisuudessa ja toimenpideohjelmaa muokattiin saadun palautteen perusteella.

Kommentoitavana olevassa toimenpideohjelmassa toimenpiteet on ryhmitelty kahdeksan eri keinovalikoiman alle. Näitä ovat:

  • Arvostuksen lisääminen ja vastuiden ymmärtäminen
  • Yhteistyön lisääminen
  • Vesihuolto-osaamisen lisääminen
  • Laadukkaiden vesihuoltopalveluiden tuottaminen
  • Kestävien ja muuntautumiskykyisten vesihuoltopalveluiden tuottaminen
  • Laitosten talouden vahvistaminen
  • Lainsäädännön ja valvonnan kehittäminen
  • Digitalisaation ja ostopalveluiden laajempi hyödyntäminen.

Lisää tietoa vesihuoltostrategiasta ja toimenpideohjelman sisällöstä löytyy strategian tarinakartasta. Sivuilla pääset tutustumaan myös strategian taustamateriaaleihin ja valmistelutyöhön.

Tapahtumat

 

Tiedotteet ja uutiset aiheesta

Julkaistu 31.3.2020 klo 10.14, päivitetty 19.10.2021 klo 10.02