Tietojärjestelmät ja -aineistot

Ympäristöhallinto tuottaa ja ylläpitää monipuolisia asiantuntija- ja tietopalveluja sekä omaan että muiden asiakkaiden käyttöön. Ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tallennetut aineistot ovat keskeinen työväline ympäristön tilan tutkimuksessa ja seurannassa, yritysten päästöjen valvonnassa sekä ympäristövaikutusten arvioinnissa. Järjestelmät sisältävät koko maata koskevaa tietoa, joista vanhimmat ovat vuodelta 1847.

Vilinää Mannerheimintiellä, kuva Tuomas Lahti

SYKEn avoimen tiedon palvelu

Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Herttaan sisältyvät vapaan käyttöoikeuden piiriin kuuluvat aineistot on koottu Avoimien ympäristötietojärjestelmien -palveluun. Palvelu tarjoaa ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tallennettua tietoa vesivaroista, pintavesien tilasta, pohjavesistä ja eliölajeista sekä ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja.

Tietoja ovat tuottaneet ja keränneet pääasiassa valtion ympäristöhallinnon virastot, erityisesti  Suomen ympäristökeskus SYKE ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskus). Palvelulla ympäristöhallinto haluaa edistää ympäristötiedon saatavuutta ja käyttöä.

Ympäristötietojärjestelmien avoimet rajapinnat

Avoimet rajapinnat tarjoavat ympäristötietojärjestelmien julkisen tietosisällön yleiseen käyttöön. Rajapintoja on julkaistu mm. pintavesien laatutiedoista, hydrologisista aineistoista ja järvien tunniste-, fysiografia- ja säännöstelytiedoista.

Rajapinnat on toteutettu OData –rajapintana. OData-standardi määrittelee tavan toteuttaa tietojen hakua REST-tyyppisessä rajapinnassa. Käyttölupa ja vastuut on kuvattu SYKEn avoimen tiedon palvelussa.

Tietojärjestelmien ja aineistojen metatietopalvelu

Ympäristöhallinnon tietojärjestelmistä ja aineistoista on tehty julkisuuslain edellyttämät kuvaukset Tietojärjestelmien ja aineistojen metatietopalveluun. Niistä saa lisätietoa mm. aineiston kattavuudesta, tietosisällöstä, palveluista, käyttötarkoituksesta ja mahdollisista käyttörajoituksista. Aineistokohtainen lähdemerkintä on kuvattu kunkin aineiston metatiedoissa.

Seuraavat linkit vievät metatietopalvelun kuvaukseen tai erilliselle sivulle, jolta löytyy ohjeita tiedontuottajille.

Kuvakkeiden selitykset

 • - Tietojärjestelmän sisältämän aineiston kuvaus ja muut metatiedot.
 • - Tietojärjestelmästä on julkaistu avoin ja maksuton versio, joka vaatii rekisteröitymisen.
 • - Tietojärjestelmän aineistosta on julkaistu avoin rajapinta.
 • - Tietojärjestelmän aineisto löytyy elinympäristön tietopalvelu Liiteristä

Luonnonsuojelu

 • Eliölajit-tietojärjestelmä Siirry Metatietopalveluun Eliölajit-tietojärestelmän kuvaukseen.Siirry avoimiin ympäristötietojärjestelmiin.
 • Yöperhostietojärjestelmä Siirry Metatietopalveluun yöperhostietojärjestelmän kuvaukseen.

Rakennettu ympäristö

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmät -sivulta löytyy lisätietoa järjestelmistä ja niihin liittyvistä uudistuksista.

Pintavesien tila ja vesienhoito

 • Pintavesien tila - Vedenlaatu  Siirry Metatietopalveluun Vedenlaatu -tietojärjestelmän kuvaukseen.Siirry avoimiin ympäristötietojärjestelmiin.API
 • Pintavesien tila - Pohjaeläimet Siirry Metatietopalveluun pohjaeläin -tietojärjestelmän kuvaukseen.Siirry avoimiin ympäristötietojärjestelmiin.
 • Pintavesien tila - Kasviplankton Siirry Metatietopalveluun kasviplankton -tietojärjestelmän kuvaukseen.Siirry avoimiin ympäristötietojärjestelmiin.
 • Pintavesien tila - Leväkukinta Siirry Metatietopalveluun leväkukinta -järjestelmän kuvaukseen.Siirry avoimiin ympäristötietojärjestelmiin.API
 • Koekalastusrekisteri Siirry Metatietopalveluun koekalastusrekisterin kuvaukseen.
 • Vesienhoito – vesimuodostumat Siirry Metatietopalveluun vesimuodostumat -järjestelmän kuvaukseen.Siirry avoimiin ympäristötietojärjestelmiin.
 • Vesienhoidon seuranta Siirry Metatietopalveluun vesienhoidon seuranta -järjestelmän kuvaukseenSiirry avoimiin ympäristötietojärjestelmiin.

Pohjavedet

Vesistötyöt

 • Vesistöhankkeet Siirry Metatietopalveluuun vesistöhankkeet -järjestelmän kuvaukseen.
 • Vesistörakenteet ja toimenpiteet Siirry Metatietopalveluuun Vesistörakenteet ja toimenpiteet -järjestelmän kuvaukseen.
 • Patoturvatietojärjestelmä Siirry Metatietopalveluun patoturvatietojärjestelmän kuvaukseen.

Vesihuolto

Vesivarat

Ympäristön kuormitus ja vahinkojen torjunta

Muita ympäristöhallinnon tuottamia ohjelmistoja

 • Mittausepävarmuusohjelmisto (MUkit)

 

Julkaistu 14.1.2019 klo 8.31, päivitetty 20.1.2022 klo 10.47