Ikäystävälliset asuinympäristöt

Esteettömyys asuinalueella
Kuva: Janne Ulvinen, YHA-Kuvapankki

Asumiseen erilaisia vaihtoehtoja

Ikääntyneiden asumisratkaisujen tarve ja toteutus -selvityksen mukaan valtaosa ikääntyneistä haluaa tulevaisuudessa asua kerrostalossa, palveluiden lähellä. He toivovat asumiselta vaivattomuutta, esteettömyyttä, kaikenikäisten seuraa ja yhteisöllisyyttä. Tulevaisuudessa yhä useampi ikääntynyt asuu yksin. Siksi korostetaan asuntotuotantoa, jossa kaikenikäiset ihmiset voivat asua yhdessä. Monessa kunnassa ikääntyneiden asumistarpeet ratkaistaan edistämällä esteettömyyttä nykyisessä asuntokannassa. Esteettömyyttä ja saavutettavuutta tulee tarkastella asuntoa tai rakennusta laajemmin. Sen tulee ulottua koko asuinympäristöön, mikä näkyy myös pääsyssä palveluihin. Korjausrakentamista on edistettävä, jotta nykyinen asuntokanta on jatkossa sopiva mahdollisimman monelle asukkaalle.

Asumisen yhteisöllisyys

Yhteisöllisellä asuinalueella on kaikenikäisten kansalaisten hyvä asua. Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus – ASUVA -hankkeessa kartoitettiin kotimaisia ja kansainvälisiä keinoja asumisen yhteisöllisyyden parantamiseksi. Tulosten mukaan yhteisöllinen toiminta edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja osallisuutta yhteisössä. Se lisää sosiaalisia kontakteja ja helpottaa vastavuoroista auttamista sekä vähentää yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta. Onnistuneet toimintamallit ovat asukaslähtöisiä ja perustuvat asukkaiden, järjestöjen, kuntatoimijoiden ja palveluntuottajien yhteistyöhön. Esteettömät ja turvalliset asuinympäristöt sekä monimuotoiset yhteiset sisä- ja ulkotilat edistävät yhteisöllisyyttä.

Julkaistu 5.9.2019 klo 9.26, päivitetty 9.11.2020 klo 9.56