Suomen teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy, Rinnakkaispolttolaitos, Harjavalta

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy, myöhemmin STEP, suunnittelee rakennettavaksi jäteperäistä polttoainetta hyödyntävää rinnakkaispolttolaitosta Harjavallan Suurteollisuuspuiston läheisyyteen. Höyryteholtaan suunniteltu rinnakkaispolttolaitos on 30 MW. STEP toimii energiapalvelujen tuottajana Suurteollisuuspuiston alueella ja hankkeen tarkoituksena on vastata alueen lisääntyneeseen energiantarpeeseen.

Laitokselle on varattu paikka kiinteistöllä 79-203-1-5. Kiinteistön pohjoisosassa sijaitsee STEPin 30 MW:n pellettihöyrylaitos, idästä alue rajautuu Torttilantiehen ja lännestä 110 kW:n sähkölinjaan. Rinnakkaispolttolaitoksella energia hyödynnetään elinkeinotoiminnasta ja kotitalouksista syntyvää jätettä (SRF, RDF, REF), joka on valmistettu polttoaineeksi jätepolttoaineen valmistuslaitoksella. Lisäksi rinnakkaispolttolaitoksella voidaan hyödyntää jäteperäisinä polttoaineena auto fluffia ja kyllästettyä puuta (CCA-puu), jotka on myös valmistettu polttoaineeksi jätepolttoaineen valmistuslaitoksella, sekä aktiivihiilijätettä, joka kuljetetaan rinnakkaispolttolaitokselle valmiina jätepolttoaineena Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueelta. Näistä jäteperäisistä polttoaineista vaarallisia jätteitä ovat kyllästetty puu ja aktiivihiilijäte. Rinnakkaispolttoaineena käytetään puhdasta (ei-jäteperäistä) biopolttoainetta, joka on haketta ja/tai pellettiä. Rinnakkaispolttolaitoksella käytetään polttoaineita enintään 90 000 t/a.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

VE0 Hanketta ei toteuteta kyseiseen kohteeseen

VE1 Rakennetaan kohteeseen höyryteholtaan 30 MW:n rinnakkaispolttolaitos, joka käyttää jäteperäistä polttoainetta noin 90 000 t/a

Arviointohjelma

YVA-ohjelman yleisötilaisuus

Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin koronaepidemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi sähköisessä yleisötilaisuudessa 4.5.2021.

Vastaa Harjavallan rinnakkaispolttolaitoshankkeen sähköiseen asukaskyselyyn

STEP Oy:n Harjavallan rinnakkaispolttolaitoksen YVA-hankkeen asukaskysely on käynnissä. Kysely toteutetaan sähköisenä karttapalautekyselynä ja se on käynnissä 2. - 19.9.2021 välisen ajan.

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy, myöhemmin STEP, suunnittelee rakennettavaksi jäteperäistä polttoainetta hyödyntävää rinnakkaispolttolaitosta Harjavallan Suurteollisuuspuiston läheisyyteen. Höyryteholtaan suunniteltu rinnakkaispolttolaitos on 30 MW. STEP toimii energiapalvelujen tuottajana Suurteollisuuspuiston alueella ja hankkeen tarkoituksena on vastata alueen lisääntyneeseen energiantarpeeseen.

Rinnakkaispolttolaitoksen toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia. Osana ympäristövaikutusten arviointia (YVA) toteutetaan sähköinen asukaskysely, jonka avulla selvitetään hankkeen mahdollisia vaikutuksia lähialueen elinoloihin ja viihtyvyyteen. Vastauksia toivotaan erityisesti hankealueen lähialueiden asukkailta, loma-asukkailta, maanomistajilta, elinkeinonharjoittajilta sekä muilta käyttäjiltä. Kyselyn toteutuksesta vastaa Ramboll Finland Oy STEPin toimeksiannosta.

Linkki kyselyyn: https://new.maptionnaire.com/q/6xl6y8nab763
Kysely toteutetaan nimettömänä ja vastaamiseen kuluu noin 10 minuuttia.

Saate: TEP Rinnakkaispolttolaitos asukaskysely.pdf

Tämän sivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/stepoyharjavaltaYVA

Julkaistu 7.4.2021 klo 13.03, päivitetty 3.9.2021 klo 14.39