Kolsa-Juvansuon tuulivoimapuisto, Laitila ja Mynämäki

Kolsa-Juvansuon alueelle suunnitellaan 12 tuulivoimalaa, joista alustavien suunnitelmien mukaan viisi sijoittuu Laitilan Kolsaan ja seitsemän Mynämäen Juvansuolle. Hankealueen koko on noin 2000 ha. Suunnitellut voimalat ovat napakorkeudeltaan noin 200 m, roottorin halkaisija noin 200 m ja maksimikorkeus 300 m. Voimaloiden teho tulee olemaan 5-10 MW.

YVA-menettelyssä on tarkoitus tarkastella seuraavia hankevaihtoehtoja:

  • VE0: Hanketta ei toteuteta
  • VE1: Toteutetaan 12 voimalan hanke, voimaloiden meluvaikutus mallinnetaan ja arvioidaan matalammalla lähtömelutasolla kuin VE2.
  • VE2: Toteutetaan 11 voimalan hanke (voimala nro 8 jää pois), voimaloiden melu-vaikutus mallinnetaan ja arvioidaan korkeammalla lähtömelutasolla kuin VE1.

Sähköliityntää suunnitellaan hankealueesta lounaaseen 110 kV verkkoon. Lähimmät liityttävissä olevat verkot ovat Fingridin Lieto-Uusikaupunki ja Carunan Naantalinsalmi-Uusi-kaupunki 110 kV voimajohdot. Eräitä esitettyjä ratkaisuja ovat liittyminen Heikolan ja Hentulan sähköasemien yhteyteen. Etäisyyttä Heikolan sähköasemalle on 5,2 km ja Hentulan sähköasemalle 9,7 km. Sähkönsiirto toteutetaan maakaapelilla.

Arviointiohjelma

Yleisötilaisuus

Huonontuneen koronatilanteen vuoksi yleisötilaisuus järjestettiin pelkästään etäyhteydellä tiistaina 17. elokuuta 2021.

Arviointiselostus

(Täydennetään myöhemmin)

  • Kolsa-Juvansuon YVA-selostus 
  • Kuulutus Kolsa-Juvansuo YVA-selostus 
  • Lausuntopyyntö Kolsa-Juvansuo YVA-selostus 
  • Kuulutus- ja lausuntopyyntö Kolsa-Juvansuo YVA-selostus 
  • Mielipidelomake Kolsa-Juvansuo YVA-selostus 
  • Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Kolsa-Juvansuo

Tämän hankesivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/kolsajuvansuontuulivoimapuistoYVA

Julkaistu 11.6.2021 klo 8.12, päivitetty 29.9.2021 klo 13.55