Critical Metals Ltd, Vanadiinin talteenottolaitos, Pori

Australialaisyhtiö Critical Metals Ltd (CMS) suunnittelee vanadiinin talteenottolaitosta Porissa sijaitsevalle Tahkoluodon satama- ja teollisuusalueelle. Laitoksella tuotetaan hydrometallurgisessa karbonaattiliuotusprosessissa korkean puhtausasteen (98,5 %) vanadiinipentoksidikemikaaleja tai -hiutaleita maksimissaan 9 000 tonnia vuodessa. Lisäksi sivutuotteina saadaan kalkkipitoista stabiloitua kuonaa 415 000 kuivatonnia vuodessa ja natriumsulfaattia 30 000 tonnia vuodessa. Laitos käyttää raaka-aineena terästeollisuuden sivutuotekuonaa maksimissaan 300 000 kuivatonnia vuodessa.

Hankkeen tarkoituksena on vanadiinipentoksidin valmistaminen Euroopan teollisuuden tarpeisiin hyödyntämällä terästeollisuuden kuona sen sijaan, että sitä tuotettaisiin perinteisin menetelmin louhimalla ja prosessoimalla vanadiinipitoista malmia kaivoksilla. Lisäksi vanadiinin talteenottoprosessissa käytetään merkittäviä määriä hiilidioksidia, ja hiilidioksidia hankitaan teollisuuslaitoksilta, jotka ottavat tuotannossa syntyvän hiilidioksidin talteen.

Hankkeen sijoitusalueella ja sen ympäristössä Tahkoluodon alueella on satamien lisäksi paljon teollista toimintaa. Hankealueen itäpuolella sijaitsee Fortum Power and Heat Oy:n Meri-Porin voimalaitos, joka toimii tällä hetkellä tehoreservilaitoksena, ja Fingrid Oy:n varavoimalaitos. Lisäksi Tahkoluodon alueella toimii myös muita teollisia toimijoita, ja syväsataman länsipuolella sijaitsee Suomen Hyötytuuli Oy:n Tahkoluodon offshore-merituuli-puisto. Eteläisen hankealueen rajasta lähimmillään noin 600 m itään sijaitsee pientaloalue. Lähin asutus pohjoisen hankealueen rajasta sijaitsee noin 350 m lounaaseen ja lomarakennus noin 400 m itään. Lähin koulu, päiväkoti ja leirintäalue sijaitsevat noin 2 km hankealueesta kaakkoon Reposaaressa. Hankealueen länsipuolella sijaitsee valtion maiden suojeluohjelmaan kuuluva Selkämeren kansallispuisto, johon kuuluvat myös Natura 2000-alueisiin lukeutuvat Gummandooran saaristo ja Pooskerin saaristo. Saaristot sijaitsevat hankealueen pohjois- ja koillispuolella noin 2-10 km etäisyydellä.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

VE1: Rakennetaan Porin Tahkoluotoon vanadiinin talteenottolaitos, jossa tuotetaan vanadiinipentoksidikemikaaleja tai -hiutaleita maksimissaan 9 000 tonnia vuodessa. Lisäksi sivutuotteina saadaan kalkkipitoista stabiloitua kuonaa 415 000 kuivatonnia vuodessa ja natriumsulfaattia 30 000 kuivatonnia vuodessa. Laitos käyttää raaka-aineena sivutuotekuonaa maksimissaan 300 000 kuivatonnia vuodessa.

VE1a: Vanadiinin talteenottolaitoksella raaka-aineena käytettävä terästeollisuuden kuona ei ole saanut sivutuotestatusta vanadiinin talteenottoon.

VE1b: Vanadiinin talteenottolaitoksella syntyvä kalsiumkarbonaattipitoinen (CaCO3) kuona (SSM) ei ole vielä saanut sivutuotestatusta, jolloin sitä toimitetaan varastoitavaksi olemassa olevalle, vastaavan materiaalin läjitykseen luvitetulle alueelle.

VE0: Hanketta ei toteuteta, ns. 0-vaihtoehto

Arviointohjelma

YVA-ohjelman yleisötilaisuuden tallenne: https://criticalmetals.eu/public-consultation-documents.php
YVA-ohjelman Yleisötilaisuuden 21042021 esitykset_Critical Metals Ltd, Vanadiinin talteenottolaitos, Pori.pdf

Arviointiselostus

YVA-selostuksen nähtävillä olo ja yleisötilaisuus:

Selostuksen paperiversioon voi tutustua 29.9. – 29.11.2021 Porin kaupungin palvelupiste Porinassa sen aukioloaikoina. Palvelupisteen osoite on Yrjönkatu 6 B, 28100 Pori.

Hanketta ja arviointiselostusta esiteltiin koronaepidemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi sähköisessä yleisötilaisuudessa maanantaina 18.10.2021. Yleisötilaisuuden tallenne löytyy tästä linkistä: https://criticalmetals.eu/public-consultation-documents.php

Yleisötilaisuuden esitykset: Critical Metals Ltd, Vanadiinin talteenottolaitos - Yleisötilaisuus 18-10-2021.pdf

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen:

YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Ne on toimitettava viimeistään 29.11.2021 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku.


Tämän sivun lyhytosoite: ymparisto.fi/criticalmetalsporiYVA

Julkaistu 7.4.2021 klo 12.51, päivitetty 21.10.2021 klo 12.21